Behöver du anlita en jurist? Ring till oss på 08-525 180 60.

Vad är ett äktenskapsförord?

Fråga:

Hej, vi ska gifta oss om ett par månader. Min blivande man har pratat om att vi borde skriva ett äktenskapsförord så att vi vet vem som äger vad och vad som sker om vi skulle skilja oss i framtiden.

ett par som ska skriva ett äktenskapsförord


Jag blev alldeles ställd när han tog upp det och förstod ärligt talat inte riktigt vad han pratade om då jag inte ens egentligen vet vad ett äktenskapsförord är för något. Så min fråga till er är vad är ett äktenskapsförord och bör jag verkligen skriva ett äktenskapsförord?

/Anna

Svar

Hej Anna,

Inledningsvis får klargöras att ett äktenskapsförord inte påverkar vem som äger egendomen, i vart fall inte under äktenskapet. Det är först när en bodelning skett som ägandet kan ändras.

Vad är då ett äktenskapsförord? Ett äktenskapsförord är i grund och botten ett avtal mellan två makar, eller blivande makar, där de kommer överens om att viss eller all egendom i ett äktenskap ska vara enskild egendom. Att makarna klassificerar egendom som enskild egendom medför att den egendom som är enskild egendom inte kommer att ingå i en eventuell framtida bodelning mellan makarna.

En bodelning kan bli aktuell om makarna skiljer sig eller om någon av dem avlider. Skiljer makarna sig sker bodelningen mellan makarna och avlider någon av makarna sker bodelningen mellan den efterlevande maken och den avlidne makens dödsbo.

Ingår makarna inte ett äktenskapsförord ska, vid en bodelning, all den nettoegendom som är giftorättsgods delas med hälften vardera mellan makarna. Det har inte någon betydelse vem som äger egendomen – all egendom som är giftorättsgods ingår i bodelningen och ska delas så att makarna erhåller hälften vardera.

Exempel på giftorättsgods vid en bodelning
Ett äktenskapsförord är ett avtal där makar kommer överens om att egendom inte ska ingå i en bodelning. Detta innebär konkret att den make som äger den enskilda egendomen kan vara säker på att behålla egendomen vid en skilsmässa.

Ingår makarna ett äktenskapsförord kan de därigenom komma överens om att viss eller all egendom ska vara enskild egendom och därmed inte ingå i en bodelning. Att egendomen inte ingår i bodelningen medför att den inte kommer att delas mellan makarna. Äktenskapsförordet är således ett verktyg för att ”skydda” egendom så att egendomen med säkerhet tillhör en make även efter en bodelning.

Vi kan inte svara på om du bör skriva ett äktenskapsförord eller inte. Detta är något som du själv får ta ställning till och diskutera med din blivande make. Sannolikt vill din blivande make ”skydda” viss egendom för det fall att ni i framtiden skulle skilja er. Det kanske även finns egendom som du vill ”skydda”. Diskutera därför igenom situationen grundligt så att ni förstår vad ett äktenskapsförord är och vad det innebär samt att ni verkligen förstår varandras motiv för att ingå, eller inte ingå, ett äktenskapsförord.

Med vänlig hälsning

Juridex.se

Vill du ha hjälp med att skriva ert äktenskapsförord?

Ska ni skriva ett äktenskapsförord och vill vara säkra på att det blir korrekt utformat kan en av våra jurister upprätta ert äktenskapsförord. Detta dessutom till ett fast pris om endast 995 kr! Skickar du ett meddelande via kontaktformuläret här nedanför blir du kontaktad av en av våra familjejurister redan inom en eller ett par timmar.
Ditt namn*

Person som chattar med en jurist

Behöver du hjälp med juridiken?

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med juridiken. Du kan ringa till oss på 08-525 180 60, skicka ett mejl till info@juridex.se eller använda dig av kontaktfältet här nedanför.

Mikrojuridik
Banner för hjälp att skriva äktenskapsförord

Artiklar om äktenskapsförord

Frågor & Svar om äktenskapsförord