Behöver du anlita en jurist? Ring till oss på 08-525 180 60.

Vad kostar det att skriva ett testamente?

Ska du upprätta ett testamente och funderar du själv på att fatta pennan? Eller kanske ska du hjälpa en bekant att skriva sitt testamente? Då kan denna artikel vara till hjälp. Vi kommer att, punkt för punkt, gå igenom de olika delarna av ett testamente och vad du bör tänka på när du skriver ett testamente.

Kvinna som ska skriva ett testamente


Har du bestämt dig för att upprätta ett testamente finns det idag ett stort antal alternativ. För inte så många år sedan var den som önskade skriva ett testamente hänvisad till en advokat eller annan jurist på den ort där man var bosatt. Det enda alternativet till att anlita en jurist var i princip att bege sig till det lokala biblioteket och låna ett exemplar av Norstedts Formulärbok vilken innehöll mallar för de flesta typer av juridiska dokument.

Sedan Internet blivit en del av vår vardag har utbudet av och tillgången till juridiska tjänster och produkter ökat explosionsartat. Via Internet är det idag möjligt att anlita advokater och andra jurister för att skriva ett testamente även om de rent geografiskt inte är verksamma på den ort där man själv är bosatt.

Därutöver finns det webbplatser vilka säljer professionellt utformade dokumentmallar för testamenten till rimliga priser. Ett ytterligare alternativ är att använda sig av de olika online-tjänsterna där man svarar på ett antal frågor online. Därefter skapas testamentet helt automatiskt eller med hjälp av en jurist.

Här följer en kort redogörelse för de olika alternativen och den ungefärliga kostnaden för att upprätta ett testamente.

Dokumentmallar för testamenten (ca 300-700 kronor)

dokumentmall

Det är inte något större problem att finna gratis dokumentmallar på Internet för de flesta typer av juridiska dokument, så även för testamenten. Att använda sig av dessa dokumentmallar är emellertid något som du bör undvika. I vart fall om du inte är jurist och kompetent nog att avgöra om dokumentmallen är korrekt utformad ur ett juridiskt perspektiv, d v s om testamentet som du upprättar och undertecknar kommer att vara giltigt den dag som du avlider.  

Det stora flertalet av de dokumentmallar som är möjliga att ladda ner utan kostnad är mycket undermåligt utformade och ofta även direkt felaktigt utformade. Detta innebär att du riskerar att skapa ett testamente som inte är gällande eller att testamentet får en helt annan innebörd än vad du avser.  

Dokumentmallar är egentligen inte något dåligt i sig när man ska skriva ett testamente. De flesta advokater och andra jurister använder sig av olika typer av mallar eller förlagor när de upprättar testamenten. Emellertid kräver dokumentmallar att du kan avgöra vilken mall som du ska använda dig av, samt anpassa denna mall till dina omständigheter och vad du vill uppnå med testamentet.

En dokumentmall är endast ett hjälpmedel för att underlätta och påskynda arbetet när du gjort den rättsliga analysen. En dokumentmall kan inte i något fall ersätta juridisk rådgivning av en jurist. Har du inte juridiska förkunskaper, eller är det minsta osäker på vilken typ av dokument som du ska upprätta eller hur det ska utformas, bör du inte använda dig av en dokumentmall när du ska skriva ditt testamente.

Väljer du att använda dig av en dokumentmall för att skriva ditt testamente finns det etablerade webbplatser vilka säljer professionellt utformade dokumentmallar. Dessa dokumentmallar håller en mycket högre kvalitet än de gratis mallar som du kan finna runtom på Internet. Många av de professionellt utformade dokumentmallarna innehåller dessutom någon form av instruktion eller handledning med råd och instruktioner om hur du ska fylla i dokumentmallen och vad du i övrigt bör tänka på. Priserna på dokumentmallar för testamenten varierar, men ligger oftast någonstans mellan 300 och 700 kronor.  

Juridiska onlinetjänster för testamenten (500-2 000 kronor)

Juriddiska onlinejänster för testamente

Även om denna typ av tjänster börjar få några år på nacken är s k juridiska onlinetjänster för testamenten en relativt ny företeelse på den svenska marknaden. De flesta av dessa fungerar på så sätt att du besvarar ett antal frågor online varefter ett testamente baserat på dina svar skapas och skickas till dig per e-post. Vissa av tjänsterna skapar ditt testamente helt automatiskt utan någon som helst mänsklig inblandning. Andra tjänster innebär att det är en jurist som med utgångspunkt i dina svar skriver ditt äktenskapsförord.

De tjänster där dokumentet skapas helt automatiskt levererar oftast dokumentet omedelbart efter att du besvarat frågorna och erlagt betalning. När en jurist är involverad sker leverans oftast efter ett par dagar även om det finns tjänster som levererar dokumentet så snabbt som inom 24 timmar från det att du besvarade frågorna och gjorde din beställning.

Generellt är denna typ av tjänster intressanta och sannolikt något som hör framtiden till. Kostnaden för att skriva ett testamente online varierar men ligger på mellan 500 kronor och 2 000 kronor beroende på vilken tjänst som du använder dig av. Dyrare än dokumentmallar men oftast betydligt billigare än att anlita en advokat eller annan jurist.

Advokater och andra jurister (1 000 – 10 000 kronor )

Advokat Äktenskapsförord

Att vända sig till en advokat specialiserad på familjerätt eller en annan familjerättsjurist har varit det traditionella sättet för att skriva ett testamente. Som framgått av ovan är utbudet idag betydligt större och mer varierande. Även om det idag finns ett antal andra alternativ till att anlita en jurist är det inte någon tvekan om att detta i de flesta fall är den mest kompetenta lösningen.

Alternativen till att anlita en familjerättsjurist, som t ex dokumentmallar och juridiska onlinetjänster, existerar inte för att de erbjuder en högre juridisk kompetens än vad en jurist gör. Dessa tjänster existerar för att de erbjuder en lösning som är billigare, och även smidigare, än ett besök hos en jurist – och som i många fall även är en fullt tillräcklig lösning.

Kostnaden för att upprätta ett testamente hos en jurist varierar kraftigt. Utgångspunkten är att du betalar för framförallt den tid som juristen lägger ner på ärendet, men även ärendets svårighetsgrad i sig. Detta innebär att normalt blir ett enklare testamente billigare än ett mer komplext testamente, även om juristen lägger ner lika mycket tid på att upprätta de två olika testamenten. Vidare varierar kostnaden mellan landsbygd och storstad där det i praktiken ofta är betydligt dyrare att anlita en jurist i storstaden jämfört med en jurist på landsbygden.

Den stora fördelen med att anlita en jurist är att du får en fristående rättslig analys av din situation. Du berättar för juristen om din faktiska situation och vad du vill uppnå. Därefter går juristen igenom ditt ärende och förklarar vilka lösningar som står till buds och ger dig råd om vilken lösning som är bäst för din del. Det är inte ovanligt att en privatperson tror sig ha behov av t ex ett äktenskapsförord för uppnå en viss lösning men juristen istället råder personen att upprätta ett testamente då det är den bästa lösningen i just den situationen.

Kostnaden för ett enklare testamente hos en jurist, där du fysiskt ska träffa juristen, kan uppskattas till mellan 3 000 och 10 000 kronor. Är det fråga om ett mer komplext testamente eller annat komplext familjerättsligt dokument blir kostnaden snabbt mycket högre. Begär därför alltid fast pris eller i vart fall en uppskattning om vad det kommer att kosta i samband med att du tar kontakt med en jurist.

Ett alternativ till att fysiskt träffa en jurist är att anlita en jurist som erbjuder möjligheten till ett möte online. Detta kan ske via Skype, Zoom, chatt eller liknande. Detta är något som spar tid för såväl dig som för juristen vilket medför att priset oftast blir betydligt lägre. Enkelt förklarat får du tillgång till samma rådgivning som om du träffar juristen på hens kontor – men du kan göra det i lugn och ro från hemmets lugna vrå.

Kostnaden för att får hjälp av en jurist att upprätta ditt testamente via ett virtuellt möte online är en mycket prisvärd lösning. Priset för ett testamente som upprättas på detta sätt kan uppskattas till mellan 1 000 och 4 000 kronor.

Vilket är det bästa och mest prisvärda alternativet för att skriva ett testamente?

Det är inte någon diskussion om att den bästa lösningen är att du anlitar en jurist som är specialiserad på familjerätt för att skriva ditt testamente. I en perfekt värld hade vi alla anlitat en jurist för att skriva vårt testamente. Nu lever vi som bekant inte i en perfekt värld och priset är ofta något som begränsar våra möjligheter att välja den bästa lösningen.

I många situationer kan det dessutom vara fullt tillräckligt med en dokumentmall eller någon av de juridiska onlinetjänster som finns för att skriva ett testamente. Det är därför viktigt att du gör ditt val utifrån just din situation och vilka möjligheter som du har. Förhoppningsvis kan något av alternativen i denna artikel vara något som gör det möjligt för dig att upprätta ditt testamente till ett bra pris.

Vill du ha hjälp med att skriva ditt testamente?

Ska du skriva ett testamente och vill vara säker på att det blir korrekt utformat kan en av våra familjerättsjurister upprätta ditt testamente. Detta dessutom till ett fast pris om endast 995 kr! Skickar du ett meddelande via kontaktformuläret här nedanför blir du kontaktad av en av våra familjerättsjurister redan inom en eller ett par timmar.
Ditt namn*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Person som chattar med en jurist

Behöver du hjälp med juridiken?

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med juridiken. Du kan ringa till oss på 08-525 180 60, skicka ett mejl till info@juridex.se eller använda dig av kontaktfältet här nedanför.

Mikrojuridik
Banner för hjälp med att skriva testamente

Artiklar om arv och testamente

 • Vem som ärver när du inte har skrivit ett testamente

  Vem som ärver när du inte har skrivit ett testamente

  När en person avlider, och den avlidne inte har skrivit ett testamente, ska kvarlåtenskapen fördelas mellan arvingarna enligt “den legala …
 • Sambors arvsrätt

  Sambors arvsrätt

  Något som många lever i okunskap om är sambors arvsrätt, eller snarare icke-arvsrätt. Enligt ärvdabalken, som reglerar den svenska arvsrätten, …
 • Klander av testamente

  Klander av testamente

  Klander av testamente innebär att en arvinge väcker talan vid domstol och yrkar att ett testamente ska förklaras ogiltigt. Yrkandet …
 • Sitta kvar i orubbat bo

  Sitta kvar i orubbat bo

  Begreppet orubbat bo är ett äldre begrepp som tidigare användes när arvsreglerna var utformade så att gemensamma barn hade arvsrätt …
 • Formkrav för giltigt testamente

  Formkrav för giltigt testamente

  Reglerna avseende testamente finns i ärvdabalken. Enligt ärvdabalkens regler måste ett testamente vara utformat på ett visst sätt för att …

Frågor & Svar om arv och testamente