Maka vägrar att registrera ett undertecknat äktenskapsförord

Jag och min fru har under en längre tid pratat om att vi skulle skriva ett äktenskapsförord. Anledningen är att jag har ett företag som jag vill skydda och att jag har en hel del besparingar som jag inte vill förlora om vi skiljer oss. Härom kvällen satte vi oss ner och gick igenom ett äktenskapsförord som jag hade skrivit med hjälp av en mall och sen skrev vi båda under äktenskapsförordet och kom överens att hon skulle skicka det till skatteverket senare i veckan.

jurister som skriver äktenskapsförord

När jag ett par dagar senare frågor om hon skickat äktenskapsförordet för registreringen sa hon att hon inte gjort det. När jag frågade varför sa hon att hon lagt undan äktenskapsförordet så länge för att hon behövde fundera på vad hon skulle göra och hon var inte längre säker på att hon ville skriva något äktenskapsförord.

Nu har det snart gått en vecka och min hustru vägrar att ge mig äktenskapsförordet och säger att hon inte heller tänker skicka in det för registrering. Det här är helt uppåt väggarna, vi var överens och skrev under äktenskapsförordet båda två. Därefter ändrar hon sig. Kan hon verkligen göra så? Är inte äktenskapsförordet gällande när det skrivs under?

Jan-Erik

Svar

Hej Jan-Erik,

du har onekligen hamnat i en märklig situation och det är tyvärr inte möjligt att ge något klart och entydigt svar med utgångspunkt enbart i de uppgifter som du lämnat. Men vi ska försöka att bena ut problematiken och redogöra för de regler som kan vara aktuella.

Utgångspunkten och huvudregeln är att ett äktenskapsförord blir gällande först när det registrerats. Emellertid uppstår en viss bundenhet mellan makarna redan i samband med undertecknandet. I ert fall har ni undertecknat äktenskapsförordet med avsikten att det ska registreras och din hustru har dessutom åtagit sig att skicka in äktenskapsförordet för registrering. Sannolikt uppstår vid undertecknandet någon form av bundenhet för er båda att registrera äktenskapsförordet. Dvs, ni är båda skyldiga att efter bästa förmåga verka för att äktenskapsförordet registreras.

I er situation, där din hustru efter undertecknandet ändrar sig och vägrar att lämna in äktenskapsförordet för registrering, är det därför möjligt att hon göra sig skyldig till något som benämns ”culpa in contrahendo”. Detta är i ett mycket komplicerat område inom avtalsrätten men enkelt förklarat innebär detta i ert fall att man skulle kunna hävda att en make som vägrar lämna in ett äktenskapsförord för registrering kan bli skadeståndsskyldig för den skada som drabbar den andra maken.

Emellertid har vi inte tillgång till din hustrus uppgifter. Det är inte omöjligt att hon, med hjälp av en jurist, skulle hävda några allmänna avtalsrättsliga grunder för att hon har rätt att inte medverka till att äktenskapsförordet registreras. T ex skulle hon kunna hävda att hon känt sig tvingad att skriva under äktenskapsförordet eller något liknande i samband med att ni upprättade och undertecknade äktenskapsförordet.

Situationen är komplicerad och du bör snarast möjligt ta kontakt med en advokat som är specialiserad på denna typ av juridik. Det är mycket möjligt att du har rätten på din sida men utan juridiskt ombud blir det mycket svårt för dig att hävda din rätt.

Med vänlig hälsning

Juridex.se

Varukorg

Mallar för äktenskapsförord

Andra artiklar om äktenskapsförord

 • 6 skäl till att ditt äktenskapsförord är ogiltigt

  6 skäl till att ditt äktenskapsförord är ogiltigt

  En stor andel av de äktenskapsförord som skickas till oss för granskning är felaktiga. I de flesta fall är det makarna som själva har skrivit sitt äktenskapsförord. Detta i tron att äktenskapsförord är ett “enkelt” juridiskt dokument vilket vem som helst kan upprätta. Det är inte heller ovanligt att makarna …Läs mer »
 • Checklista för äktenskapsförord

  Checklista för äktenskapsförord

  De flesta advokater och andra jurister använder sig av mallar och olika typer av checklistor när de ska upprätta juridiska dokument. Detta gäller oavsett om de ska upprätta till exempel ett testamente, ett samboavtal eller ett äktenskapsförord. En mall såväl underlättar som påskyndar arbetet. En checklista säkerställer att man inte …Läs mer »
 • Skydda ditt företag genom att skriva ett äktenskapsförord

  Skydda ditt företag genom att skriva ett äktenskapsförord

  Driver du företag och gifter dig blir företaget giftorättsgods och ingår i en bodelning. I denna artikel får du veta hur du gör företaget till enskild egendom genom äktenskapsförordLäs mer »
 • Mallar för äktenskapsförord

  Mallar för äktenskapsförord

  När man ska skriva ett äktenskapsförord kan det ofta vara en god idé att använda sig av en dokumentmall. En väl utformad mall såväl förenklar som påskyndar arbetet med att skriva ett äktenskapsförord. Dokumentmallar är dessutom något som används av de flesta advokater och andra jurister som i sitt dagliga …Läs mer »
 • Äktenskapsförord vid dödsfall – Vad gäller när en make avlider?

  Äktenskapsförord vid dödsfall – Vad gäller när en make avlider?

  VI förklarar vad som gäller när en av makarna i ett äktenskaps avlider och makarna har skrivit ett äktenskapsförord. Genom ett par enkla exempel får du snabbt en god överblick över de praktiska följderna av ett äktenskapsförord i samband med att en av makarna avlider.Läs mer »

Sök efter det juridiska dokument som du behöver