Behöver du anlita en jurist? Ring till oss på 08-525 180 60.

Maka vägrar att registrera ett undertecknat äktenskapsförord

Fråga:

Hej, jag och min fru har under en längre tid pratat om att vi skulle skriva ett äktenskapsförord. Anledningen är att jag har ett företag som jag vill skydda och att jag har en hel del besparingar som jag inte vill förlora om vi skiljer oss. Härom kvällen satte vi oss ner och gick igenom ett äktenskapsförord som jag hade skrivit med hjälp av en mall och sen skrev vi båda under äktenskapsförordet och kom överens att hon skulle skicka det till skatteverket senare i veckan.

ett par som ska skriva ett äktenskapsförord


När jag ett par dagar senare frågor om hon skickat äktenskapsförordet för registreringen sa hon att hon inte gjort det. När jag frågade varför sa hon att hon lagt undan äktenskapsförordet så länge för att hon behövde fundera på vad hon skulle göra och hon var inte längre säker på att hon ville skriva något äktenskapsförord.

Nu har det snart gått en vecka och min hustru vägrar att ge mig äktenskapsförordet och säger att hon inte heller tänker skicka in det för registrering. Det här är helt uppåt väggarna, vi var överens och skrev under äktenskapsförordet båda två. Därefter ändrar hon sig. Kan hon verkligen göra så? Är inte äktenskapsförordet gällande när det skrivs under?

Jan-Erik

Svar

Hej Jan-Erik,

du har onekligen hamnat i en märklig situation och det är tyvärr inte möjligt att ge något klart och entydigt svar med utgångspunkt enbart i de uppgifter som du lämnat. Men vi ska försöka att bena ut problematiken och redogöra för de regler som kan vara aktuella.

Utgångspunkten och huvudregeln är att ett äktenskapsförord blir gällande först när det registrerats. Emellertid uppstår en viss bundenhet mellan makarna redan i samband med undertecknandet. I ert fall har ni undertecknat äktenskapsförordet med avsikten att det ska registreras och din hustru har dessutom åtagit sig att skicka in äktenskapsförordet för registrering. Sannolikt uppstår vid undertecknandet någon form av bundenhet för er båda att registrera äktenskapsförordet. Dvs, ni är båda skyldiga att efter bästa förmåga verka för att äktenskapsförordet registreras.

I er situation, där din hustru efter undertecknandet ändrar sig och vägrar att lämna in äktenskapsförordet för registrering, är det därför möjligt att hon göra sig skyldig till något som benämns ”culpa in contrahendo”. Detta är i ett mycket komplicerat område inom avtalsrätten men enkelt förklarat innebär detta i ert fall att man skulle kunna hävda att en make som vägrar lämna in ett äktenskapsförord för registrering kan bli skadeståndsskyldig för den skada som drabbar den andra maken.

Emellertid har vi inte tillgång till din hustrus uppgifter. Det är inte omöjligt att hon, med hjälp av en jurist, skulle hävda några allmänna avtalsrättsliga grunder för att hon har rätt att inte medverka till att äktenskapsförordet registreras. T ex skulle hon kunna hävda att hon känt sig tvingad att skriva under äktenskapsförordet eller något liknande i samband med att ni upprättade och undertecknade äktenskapsförordet.

Situationen är komplicerad och du bör snarast möjligt ta kontakt med en advokat som är specialiserad på denna typ av juridik. Det är mycket möjligt att du har rätten på din sida men utan juridiskt ombud blir det mycket svårt för dig att hävda din rätt.

Med vänlig hälsning

Juridex.se

Vill du ha hjälp med att skriva ert äktenskapsförord?

Ska ni skriva ett äktenskapsförord och vill vara säkra på att det blir korrekt utformat kan en av våra jurister upprätta ert äktenskapsförord. Detta dessutom till ett fast pris om endast 995 kr! Skickar du ett meddelande via kontaktformuläret här nedanför blir du kontaktad av en av våra familjejurister redan inom en eller ett par timmar.
Ditt namn*

Person som chattar med en jurist

Behöver du hjälp med juridiken?

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med juridiken. Du kan ringa till oss på 08-525 180 60, skicka ett mejl till info@juridex.se eller använda dig av kontaktfältet här nedanför.

Mikrojuridik
Banner för hjälp att skriva äktenskapsförord

Artiklar om äktenskapsförord

Frågor & Svar om äktenskapsförord