Vem avgör när en framtidsfullmakt träder i kraft?

Hej. Min pappa har skrivit en framtidsfullmakt. Som vi har förstått fungerar fullmakten först när pappa är så pass sjuk att han inte vet vad han gör. Men vem avgör detta, dvs att han är så pass sjuk så att framtidsfullmakten kan användas? Vår pappa lär inte kunna göra det om han nu är så pass sjuk. Det låter jättekonstigt att man inte kan använda framtidsfullmakten innan dess. Vår pappa kan behöva hjälp med vissa saker innan han blir riktigt sjuk.

Ett äldre par som ska ladda ner en mall för att skriva en framtidsfullmakt

Tacksam för svar / Sarah

Svar

Hej Sarah!

Du har förstått regelverket helt korrekt – framtidsfullmakten “fungerar” inte, d v s den blir inte gällande, förrän den dag din pappa inte längre kan hantera sina personliga angelägenheter.

Vill din pappa ha hjälp innan framtidsfullmakten träder i kraft kan ni upprätta en “vanlig” fullmakt. En sådan fullmakt gäller intill dess att framtidsfullmakten börjar att gälla och därvid “tar över” efter den vanliga fullmakten. Ska din pappa skriva en “vanlig” fullmakt kan han välja mellan att skriva en enkel fullmakt där han ger en viss person behörighet att företräda honom i särskilt angivna situationer som t ex bankärenden eller vid kontakter med myndigheter. Han kan även välja att skriva en generell fullmakt vilken ger fullmaktshavaren närmast en obegränsad behörighet att företräda honom.

Ska din pappa skriva någon av dessa varianter av fullmakter kan han använda sig av någon av följande mallar:

Dokuemntmall för skapande av generell fullmakt
Dokumentmall för att skapa en generell fullmakt
Mall för fullmakt
Dokumentmall för fullmakt där du kan specificera exakt vad fullmaktshavaren ska ha för behörighet.

Vad avser vem som avgör när din pappa inte kan hantera sina angelägenheter är det fullmaktshavaren, d v s den person som fullmakten är ställd till och som ska företräda din pappa, som avgöra detta. Är t ex du fullmaktshavare är det du som avgör när din pappa är så sjuk att han inte längre kan hantera sina angelägenheter.

När du anser att din pappa inte längre kan hantera sina angelägenheter ska du snarast underrätta din pappa, hans maka eller sambo och de närmaste släktingarna som t ex dina syskon. Är du osäker på om din pappas tillstånd är sådant att han inte längre kan hantera sina angelägenheter kan du vända dig till domstol och begära att domstolen avgör om framtidsfullmakten har trätt i kraft eller ej. 

Vi hoppas att du fått svar på dina frågor och även att du förstått hur din pappa kan använda sig av en vanlig fullmakt i förening med en framtidsfullmakt för att kunna få hjälp såväl idag som den dag när han inte längre kan hantera sina angelägenheter.

Vill du läsa mer om framtidsfullmakter kan vi rekommendera följande artikel där reglerna avseende framtidsfullmakter gås igenom i detalj på ett enkelt och pedagogiskt sätt:

Framtidsfullmakt – Allt du behöver veta och lite till

Med vänlig hälsning

Juridex.se

Varukorg

Sök efter det juridiska dokument som du behöver

Frågor & Svar angående framtidsfullmakter

Artiklar om framtidsfullmakter

  • Förvaring av framtidsfullmakt

    Förvaring av framtidsfullmakt

    En framtidsfullmakt är endast gällande i original. Är originalfullmakten försvunnen räcker det inte att visa upp en kopia av framtidsfullmakten, en sådan är inte gällande. Det är därför viktigt att man förvarar framtidsfullmakten på ett betryggande sätt så att den finns tillgänglig den dag som den börjar att gälla. Hur …Läs mer »
  • Framtidsfullmakt – Allt du behöver veta

    Framtidsfullmakt – Allt du behöver veta

    En framtidsfullmakt är en fullmakt som en person (fullmaktsgivaren) i förtid ger åt en annan person (fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten …Läs mer »