Äktenskapshinder

Med äktenskapshinder avses regler som innebär att två personer inte har rätt att ingå äktenskap med varandra.

Anledningen till att det finns äktenskapshinder är att det från samhällets synpunkt finns omständigheter som innebär att äktenskap inte är lämpligt. T ex anses en person som är under 18 år inte vara tillräckligt mogen för att överblicka de följder som ett äktenskap har.

Systemet med olika former av äktenskapshinder finns i de flesta rättsordningar och har i svensk rätt en lång tradition. Tidgare hade äktenskapshinderna i huvudsak religiösa motiv men idag har grunderna för äktenskapshinder i huvudsak sociala och medicinska skäl.

Reglerna för äktenskapshinder finns i äktenskapsbalkens andra kapitel och innebär i huvudsak följande:

 • Den som är under 18 år får inte ingå äktenskap utan tillstånd av länsstyrelsen. För tillstånd krävs särskilda skäl. Innan länsstyrelsen beslutar, ska den underåriges vårdnadshavare och socialnämnden få tillfälle att yttra sig. Om länsstyrelsen ger tillstånd till äktenskapet, får vårdnadshavaren överklaga beslutet.
 • Äktenskap får inte ingås mellan dem som är släkt med varandra i rätt upp- och nedstigande led, t ex far eller dotter, eller är helsyskon. Ett adoptivbarn över 18 år och en adoptivförälder får dock ingå äktenskap med varandra, om så sker är adoptionen upplöst.
 • Halvsyskon får inte ingå äktenskap med varandra utan tillstånd av länsstyrelsen. För tillstånd krävs särskilda skäl. Adoptivförhållande jämställs med släktskap. De som därvid anses som helsyskon får dock ingå äktenskap med varandra efter tillstånd av myndighet.
 • Den som är gift eller partner i ett registrerat partnerskap får inte ingå äktenskap.

Varukorg

Sök i butiken

Mallar för att skriva en fullmakt
Anlita en jurist

Senast Publicerat om fullmakter

 • Förvaring av framtidsfullmakt

  Förvaring av framtidsfullmakt

  En framtidsfullmakt är endast gällande i original. Är originalfullmakten försvunnen räcker det inte att visa upp en kopia av framtidsfullmakten, en sådan är inte gällande. Det är därför viktigt att man förvarar framtidsfullmakten på ett betryggande sätt så att den finns tillgänglig den dag som den börjar att gälla. Hur …Läs mer »
 • Vad händer med en framtidsfullmakt när den person som skrivit fullmakten avlider?

  Vad händer med en framtidsfullmakt när den person som skrivit fullmakten avlider?

  Min mormor avled för någon dag sedan. Hon hade tidigare skrivit en framtidsfullmakt till min mamma som hjälpte min mormor med att betala räkningar, kontakter med soc m m. Vi frågar oss vad som gäller nu när mormor har avlidit och framtidsfullmakten förmodligen inte längre gäller? Hur kan min mamma …Läs mer »
 • Vem avgör när en framtidsfullmakt träder i kraft?

  Vem avgör när en framtidsfullmakt träder i kraft?

  Hej. Min pappa har skrivit en framtidsfullmakt. Som vi har förstått fungerar fullmakten först när pappa är så pass sjuk att han inte vet vad han gör. Men vem avgör detta, dvs att han är så pass sjuk så att framtidsfullmakten kan användas? Vår pappa lär inte kunna göra det …Läs mer »
 • Är det möjligt att skriva en framtidsfullmakt som är ställd till innehavaren?

  Är det möjligt att skriva en framtidsfullmakt som är ställd till innehavaren?

  Hej, är det möjligt att skriva en framtidsfullmakt som är ställd till innehavaren, t ex som ett innehavarskuldebrev? Det vill säga den som har framtidsfullmakten i sin hand är den person som har rätt att företräda mig. Jag tänkte skriva en framtidsfullmakt ställd till innehavaren och lägga i min byrå …Läs mer »
 • Kan en fullmaktshavare vara vittne till en framtidsfullmakt?

  Kan en fullmaktshavare vara vittne till en framtidsfullmakt?

  Hej, jag ska skriva en framtidsfullmakt och är lite osäker på vem som ska bevittna fullmakten. Jag har inte så många personer att välja mellan och undrar därför a) om fullmakten måste vara bevittnad och b) om fullmakten måste vara bevittnad – kan den person som jag ska ge fullmakten …Läs mer »