Arv & testamente

Sitta kvar i orubbat bo

Sitta kvar i orubbat bo

Begreppet orubbat bo är ett äldre begrepp som tidigare användes när arvsreglerna var utformade så att gemensamma barn hade arvsrätt före en efterlevande förälder. Genom att skriva ett testamente där makarna förklarade att den efterlevande maken skulle sitta “kvar i...

Vem som ärver när du inte har skrivit ett testamente

Vem som ärver när du inte har skrivit ett testamente

När en person avlider, och den avlidne inte har skrivit ett testamente, ska kvarlåtenskapen fördelas mellan arvingarna enligt “den legala arvsordningen”. Med den legala arvsordningen avses den turordning som följer av reglerna i 2 kap ärvdabalken. Denna innebär att...

När ärver en sambo?

När ärver en sambo?

Sambor ingår inte i den legala arvsordningen, det vill säga de personer som enligt ärvdabalken har rätt till arv efter en avliden person. En sambo har därför inte någon legal rätt till arv efter sin avlidne sambo. Det har inte någon betydelse hur länge...

Lilla prisbasbeloppsregeln

Lilla prisbasbeloppsregeln

Lilla prisbasbeloppsregeln är en skyddsregel som innebär att en efterlevande sambo vid fördelningen av samboegendom alltid har rätt till ett belopp som motsvarar två gånger det gällande prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet för 2023 uppgår till 52 500 kronor varför en...

Bestrida testamente

Bestrida testamente

Fråga: Hej. Min frus mamma har gått bort. Nu har det visat sig att hon hade skrivit ett testamente där min fru i princip inte får någonting i arv medans en av hennes systrar bland annat få överta ett fritidshus (som är värt en hel del pengar) och som funnits i släkten...

Makars arvsrätt

Makars arvsrätt

Det råder ofta missförstånd kring i vilka situationer som makar ärver varandra. Många makar lever i villfarelsen att makar alltid ärver varandra och att den efterlevande maken därför sitter tryggt i “orubbat bo”. Detta är emellertid inte korrekt – det är endast under...

Behöver du hjälp med juridiken?

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med juridiken. Du kan skicka ett mejl till oss på info@juridex.se eller använda dig av kontaktfältet här nedanför.
Mikrojuridik
Banner för hjälp med att skriva testamente

Artiklar om arv och testamente

Frågor & Svar om arv och testamente