Behöver du anlita en jurist? Ring till oss på 08-525 180 60.

Arv & testamente

Kan jag skriva ett svenskt testamente när jag bor i Frankrike?

Kan jag skriva ett svenskt testamente när jag bor i Frankrike?

Fråga: Hej, jag bor i Frankrike sedan ett par år. Mina barn bor i Sverige med sina familjer. Nu tänkte jag skriva ett testamente men undrar om det har någon betydelse att jag bor i Frankrike när jag skriver testamentet. Jag är svensk medborgare och mina barn bor i...

Är ett avtal om arv giltigt?

Är ett avtal om arv giltigt?

Fråga: Vår farbror har avlidit. Han hade inte några barn och han har skrivit ett testamente där han skrivit att jag och min bror ska få dela på arvet efter honom. För ett par dagar sedan blev vi kontaktade av en granne till vår farbror. Grannen visade upp ett kontrakt...

Sitta kvar i orubbat bo

Sitta kvar i orubbat bo

Begreppet orubbat bo är ett äldre begrepp som tidigare användes när arvsreglerna var utformade så att gemensamma barn hade arvsrätt före en efterlevande förälder. Genom att skriva ett testamente där makarna förklarade att den efterlevande maken skulle sitta “kvar i...

Vem som ärver när du inte har skrivit ett testamente

Vem som ärver när du inte har skrivit ett testamente

När en person avlider, och den avlidne inte har skrivit ett testamente, ska kvarlåtenskapen fördelas mellan arvingarna enligt “den legala arvsordningen”. Med den legala arvsordningen avses den turordning som följer av reglerna i 2 kap ärvdabalken. Denna innebär att...

När ärver en sambo?

När ärver en sambo?

Sambor ingår inte i den legala arvsordningen, det vill säga de personer som enligt ärvdabalken har rätt till arv efter en avliden person. En sambo har därför inte någon legal rätt till arv efter sin avlidne sambo. Det har inte någon betydelse hur länge...

Lilla prisbasbeloppsregeln

Lilla prisbasbeloppsregeln

Lilla prisbasbeloppsregeln är en skyddsregel som innebär att en efterlevande sambo vid fördelningen av samboegendom alltid har rätt till ett belopp som motsvarar två gånger det gällande prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet för 2023 uppgår till 52 500 kronor varför en...

Bestrida testamente

Bestrida testamente

Fråga: Hej. Min frus mamma har gått bort. Nu har det visat sig att hon hade skrivit ett testamente där min fru i princip inte får någonting i arv medans en av hennes systrar bland annat få överta ett fritidshus (som är värt en hel del pengar) och som funnits i släkten...

Person som chattar med en jurist

Behöver du hjälp med juridiken?

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med juridiken. Du kan ringa till oss på 08-525 180 60, skicka ett mejl till info@juridex.se eller använda dig av kontaktfältet här nedanför.

Mikrojuridik
Banner för hjälp med att skriva testamente

Artiklar om arv och testamente

Frågor & Svar om arv och testamente