Ett skuldebrev brukar beskrivas som “en skriftlig utfästelse att betala en penningsumma eller ett skriftligt erkännande av en penningskuld”.

läs mer