Ett skuldebrev brukar beskrivas som "en skriftlig utfästelse att betala en penningsumma eller ett skriftligt erkännande av en penningskuld". https://www.juridex.se/butik/mall-skuldebrev/ Vissa skuldebrev är avsedda att omsättas, d v s ska enkelt kunna överlåtas mellan...