Behöver du anlita en jurist? Ring till oss på 08-525 180 60.

Skriva äktenskapsförord

SNABBT, ENKELT OCH PRISVÄRT
Ska ni skriva ett äktenskapsförord? Då har ni hamnat helt rätt. Vi hjälper er att skriva ert äktenskapsförord och det är ni som väljer hur ni vill ha hjälp. Ni kan välja mellan att anlita en familjerättsjurist som går igenom er situation och upprättar ert äktenskapsförord, skapa ert äktenskapsförord genom att svara på frågor online eller använda er av en dokumentmall. Valet är ert.
995 kr

Anlita en jurist

En av våra familjerättsjurister går igenom er situation och redogör därefter utförligt för vilka alternativ som ni har.  Därefter upprättar juristen ett äktenskapsförord som är anpassat till just er unika situation och vad ni vill uppnå.

Detta är det bästa alternativet i de flesta situationer och är avsett för er som vill vara helt säkra på att ert äktenskapsförord får den verkan som ni önskar om ni skulle skilja er eller om någon av er avlider.

Z
695 kr

Svara på frågor online

Ni besvarar ett antal frågor här på vår webbplats och lämnar de övriga uppgifter som vi behöver. Därefter går en av våra familjerättsjurister igenom era svar och upprättar ert äktenskapsförord med utgångspunkt i de svar som ni har lämnat till oss. 

Detta alternativ är avsett för er som är väl insatta i vad det innebär att ingå ett äktenskapsförord och vad ni vill uppnå samtidigt som er personliga situation inte är alltför komplicerad.

i

295 kr

dokumentmall

Ska ni skriva ett enklare och grundläggande äktenskapsförord, samtidigt som någon av er är jurist eller har mycket goda kunskaper i familjerätt, kan ni använda en av våra professionella mallar för att skapa ert äktenskapsförord.

Detta är en enkel och smidig lösning för enkla situationer. Är ni det minsta osäkra på om det är lämpligt att använda sig av en dokumentmall i er situation, bör ni välja något av de två övriga alternativen.

Osäkra på vad ni ska välja?

Är ni osäkra på vilket alternativ som ni ska välja kan ni chatta med en av våra jurister. Tillsammans, och helt kostnadsfritt, går ni igenom er situation. Därefter får ni en rekommendation om vilket som är det bästa och mest prisvärda alternativet för just er del. Ni kan även skicka oss ett mejl där ni redogör för er situation så återkommer vi till er med vändande e-post redan inom  några timmar.

Vad några av våra kunder säger

 Jag och min fru skulle skriva ett mycket grundläggande och enkelt äktenskapsförord. Vi chattade med en mycket trevlig jurist som rekommenderade en viss mall för vår situation.  Vi köpte och laddade ner mallen som var mycket enkel att fylla i. Vi skrev vårt äktenskapsförord på ett par minuter och är mycket nöjda.   

Roland

Vi kan verkligen rekommendera tjänsten där man svarar på ett par frågor online. Vi gjorde det sent på kvällen och redan nästa förmiddag hade vi äktenskapsförordet i vår e-post. Vi gjorde en kort  avstämning med juristen och fick svar på ett par frågor. Därefter var allting klart och vi kunde skriva under äktenskapsförordet. Supersmidigt och otroligt prisvärt!  

Amanda & Patrik

Fantastisk hjälp till ett fantastiskt pris!!! Vi var i kontakt med en supertrevlig och jätteduktig jurist som gick igenom vår privata situation och föreslog en lösning med äktenskapsförord som vi inte alls hade tänkt på själva. Dagen efter hade vi äktenskapsförordet i vår e-post. Vi är otroligt nöjda med den hjälp som vi fick. 

Filippa och André

Information om att skriva äktenskapsförord

Det har blivit allt vanligare att makar, eller blivande makar, skriver äktenskapsförord. Antalet äktenskapsförord har stadigt ökat under den senaste tioårsperioden, samtidigt som antalet äktenskap har minskat. En av anledningarna till att allt fler par ingår äktenskapsförord är sannolikt att allt fler har kunskap om vad ett äktenskapsförord är för något, och framförallt vad som är möjligt att åstadkomma med hjälp av ett äktenskapsförord.

Varför ska man skriva äktenskapsförord?

I ett äktenskap delar man upp tillgångarna i två kategorier – giftorättsgods och enskild egendom. Utgångspunkten och huvudregeln är att alla tillgångar i ett äktenskap är giftorättsgods. Att tillgångarna är giftorättsgods innebär att de ska ingå i en bodelning om makarna skiljer sig, eller någon av dem avlider. Tillgångar som är enskild egendom ska däremot inte ingå i en bodelning,

Skiljer makarna sig sker bodelningen mellan makarna. Avlider någon av makarna, sker bodelningen mellan den efterlevande maken och den avlidne makens dödsbo.

I ett äktenskapsförord kan två makar, eller blivande makar, komma överens om vilka tillgångar som ska vara giftorättsgods respektive enskild egendom. Äktenskapsförordet gör det därmed möjligt för makarna att i förväg bestämma vilken egendom som ska ingå i en bodelning. Genom att upprätta ett äktenskapsförord kan makarna minimera riskerna för framtida tvister och diskussioner om vilken egendom som ska ingå i en bodelning, och hur egendomen ska fördelas.

Ett äktenskapsförord är den enda möjlighet som makar har att styra över vilken egendom som ska vara giftorättsgods respektive enskild egendom. Det är inte möjligt för makarna att göra egendom till enskild egendom genom till exempel gåva, försäljning eller någon annan form av överlåtelse.

Vanligt med felaktiga äktenskapsförord

 Ofta får man intryck av att äktenskapsförord är ett enkelt dokument, som man inte behöver några särskilda juridiska kunskaper för att upprätta. Detta är tyvärr helt felaktigt. Ett äktenskapsförord är ett mycket speciellt juridiskt dokument, och något som endast ska upprättas av jurister, vilka är specialiserade på familjerätt och familjerättsliga dokument.

En mycket stor andel av de äktenskapsförord som upprättas, utan att en jurist är involverad, är direkt felaktiga och i många fall helt ogiltiga. Det kanske vanligaste felet är att makarna skriver in bestämmelser vilka inte är möjliga att skriva in i ett äktenskapsförord.

Tänk på att Skatteverket inte gör någon kontroll av äktenskapsförordets innehåll när ni registrerar äktenskapsförordet. Den enda kontroll som Skatteverket gör, är i princip att kontrollera så att äktenskapsförordet är undertecknat av er båda. Att Skatteverket registrerar ert äktenskapsförord är inte någon garanti för att äktenskapsförordet är giltigt.

Låt en jurist skriva ert äktenskapsförord

Det är inte någon tvekan om att den bästa lösningen, när ni ska upprätta ett äktenskapsförord, är att ni anlitar en familjerättsjurist som skriver ert äktenskapsförord. En jurist kan gå igenom er situation och vad ni vill uppnå med äktenskapsförordet. Det innebär att juristen kan upprätta ett äktenskapsförord som är anpassat till just er situation och vad ni vill åstadkomma med äktenskapsförordet.

Dessutom är det inte ovanligt att det i samtalen med juristen även kommer fram att makarna måste upprätta ytterligare dokument, som till exempel ett testamente, för att reglera såväl vad som sker vid en separation som vid dödsfall.

Vill ni anlita en av våra jurister för att skriva ert äktenskapsförord kan du klicka på följande länk: Anlita en jurist för att skriva ett äktenskapsförord.

Skriv ert äktenskapsförord online

Ett alternativ till att ni anlitar en jurist för att skriva ert äktenskapsförord är att ni skriver ert äktenskapsförord online här på Juridex.se. Det är mycket enkelt och fungerar på så sätt att ni besvarar ett antal frågor här på vår webbplats. Därefter upprättar en jurist ett utkast till äktenskapsförordet vilket skickas till er per e-post senast inom 24 timmar.

Efter att ni läst igenom utkastet tar ni kontakt med er jurist som går igenom utkastet med er och gör de justeringar som ni önskar. Därefter skickar juristen över en slutlig version av äktenskapsförordet till er som ni undertecknar och registrerar. Ni får självfallet fullständiga registreringshandlingar av oss.  

Vill ni skriva ert äktenskapsförord online kan ni klicka på följande länk: Skriva äktenskapsförord online.

Skriv ert äktenskapsförord med stöd av en dokumentmall

Det sista alternativet är att ni skriver äktenskapsförordet på egen hand, men med hjälp av en professionellt utformad mall för äktenskapsförord. Vi har flera olika mallar vilka är anpassade för att användas i olika situationer. När ni ska beställa er dokumentmall anger ni om äktenskapsförordet ska ingås före eller under äktenskapet samt om ni önskar att alla tillgångar, eller endast vissa särskilt utvalda tillgångar, ska vara enskild egendom. Ni kan därefter ladda ner en dokumentmall som är anpassad till er situation och i de flesta fall kan ni skriva ert äktenskapsförord på mindre än tio minuter när ni använder er av våra dokumentmallar.

Skulle ni stöta på problem, eller om ni har några frågor när ni ska fylla i dokumentmallen är ni välkomna att kontakta vår mycket trevliga MallSupport som står till er tjänst.

Vill ni upprätta ert äktenskapsförord med hjälp av en av våra dokumentmallar kan ni klicka på följande länk: Dokumentmallar för äktenskapsförord.