Kunskapsbanken

Fem skäl till att du bör skriva en framtidsfullmakt

Fem skäl till att du bör skriva en framtidsfullmakt

Framtidsfullmakten har blivit ett av de vanligaste juridiska dokumenten bland privatpersoner. Antalet personer som skriver framtidsfullmakter har ökat för varje år sedan möjligheten med framtidsfullmakter infördes under 2017. Idag är framtidsfullmakter, efter...

Gåvoskatt vid gåva av fastighet

Gåvoskatt vid gåva av fastighet

Fråga: Hej, Min mamma vill ge mig och min bror en fastighet i Stockholms skärgård i gåva och vi ska få vars hälften. Nu har hon blivit orolig för att hon måste betala gåvoskatt om hon ger oss fastigheten i gåva vilket hon inte har råd med. Finns det något sätt som hon...

Sitta kvar i orubbat bo

Sitta kvar i orubbat bo

Begreppet orubbat bo är ett äldre begrepp som tidigare användes när arvsreglerna var utformade så att gemensamma barn hade arvsrätt före en efterlevande förälder. Genom att skriva ett testamente där makarna förklarade att den efterlevande maken skulle sitta “kvar i...

Skriva äktenskapsförord innan skilsmässan

Skriva äktenskapsförord innan skilsmässan

När två makar skiljer sig måste de enligt huvudregeln göra en bodelning. De måste även upprätta ett skriftligt bodelningsavtal som ska undertecknas av dem båda. Ofta upplever makarna – även om de är överens om hur de ska fördela sina tillgångar och skulder – att det...

Vem som ärver när du inte har skrivit ett testamente

Vem som ärver när du inte har skrivit ett testamente

När en person avlider, och den avlidne inte har skrivit ett testamente, ska kvarlåtenskapen fördelas mellan arvingarna enligt “den legala arvsordningen”. Med den legala arvsordningen avses den turordning som följer av reglerna i 2 kap ärvdabalken. Denna innebär att...

Giftorättstrappan

Giftorättstrappan

När två makar skiljer sig är utgångspunkten att de måste göra en bodelning. Vid denna bodelning är huvudregeln att nettovärdet av makarnas giftorättsgods ska delas lika mellan dem. Med nettovärde avses värdet efter avdrag för skulder. Den egendom som är enskild...

Successiv giftorätt i äktenskapsförord

Successiv giftorätt i äktenskapsförord

Det är inte ovanligt att två personer som ska gifta sig vill skriva ett äktenskapsförord som innehåller någon form av ”successiv giftorätt”, det vill säga att giftorätten uppstår efterhand som äktenskapet består. Konstruktionen med successiv giftorätt i...

Avtal om vårdnad

Avtal om vårdnad

Enligt föräldrabalken är det möjligt för två föräldrar med ett gemensamt barn att ingå ett avtal om vårdnad, en typ av avtal som ofta benämns för vårdnadsavtal. Avtalet kan innebära att föräldrarna ska ha gemensam vårdnad men det kan även innebära att endast en av dem...

När ärver en sambo?

När ärver en sambo?

Sambor ingår inte i den legala arvsordningen, det vill säga de personer som enligt ärvdabalken har rätt till arv efter en avliden person. En sambo har därför inte någon legal rätt till arv efter sin avlidne sambo. Det har inte någon betydelse hur länge...

Behöver du hjälp med juridiken?

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med juridiken. Du kan skicka ett mejl till oss på info@juridex.se eller använda dig av kontaktfältet här nedanför.
Mikrojuridik