Kunskapsbanken

Successiv giftorätt i äktenskapsförord

Successiv giftorätt i äktenskapsförord

Det är inte ovanligt att två personer som ska gifta sig vill skriva ett äktenskapsförord som innehåller någon form av ”successiv giftorätt”, det vill säga att giftorätten uppstår efterhand som äktenskapet består. Konstruktionen med successiv giftorätt i...

Avtal om vårdnad

Avtal om vårdnad

Enligt föräldrabalken är det möjligt för två föräldrar med ett gemensamt barn att ingå ett avtal om vårdnad, en typ av avtal som ofta benämns för vårdnadsavtal. Avtalet kan innebära att föräldrarna ska ha gemensam vårdnad men det kan även innebära att endast en av dem...

När ärver en sambo?

När ärver en sambo?

Sambor ingår inte i den legala arvsordningen, det vill säga de personer som enligt ärvdabalken har rätt till arv efter en avliden person. En sambo har därför inte någon legal rätt till arv efter sin avlidne sambo. Det har inte någon betydelse hur länge...

Lilla prisbasbeloppsregeln

Lilla prisbasbeloppsregeln

Lilla prisbasbeloppsregeln är en skyddsregel som innebär att en efterlevande sambo vid fördelningen av samboegendom alltid har rätt till ett belopp som motsvarar två gånger det gällande prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet för 2023 uppgår till 52 500 kronor varför en...

Blir min lägenhet giftorättsgods när jag gifter mig?

Blir min lägenhet giftorättsgods när jag gifter mig?

Fråga: Hej, jag äger en bostadsrätt sedan 2014 och jag träffade min sambo 2018 som flyttade in till mig året efter, dvs 2019. Jag äger fortfarande själv hela lägenheten och står även själv på kontraktet och det lån som jag har sedan jag köpte lägenheten. Vi ska nu...

Måste ett äktenskapsförord vara bevittnat?

Måste ett äktenskapsförord vara bevittnat?

Fråga: Hej, jag och min man skrev ett äktenskapsförord när vi gifte oss i början på 2000-talet och av olika skäl kommer äktenskapsförordet förmodligen snart till användning. När jag pratade om det med min pappa och visade min kopia av äktenskapsförordet sa han att det...

Hur länge gäller ett äktenskapsförord?

Hur länge gäller ett äktenskapsförord?

Fråga: Jag och min blivande fru ska gifta oss och vi har förstått att vi bör skriva ett äktenskapsförord. Vi vill behålla det som vi äger om vi skiljer oss. Ska vi skriva hur länge vi vill att äktenskapsförordet ska gälla? Hur länge gäller ett äktenskapsförord om vi...

Bestrida testamente

Bestrida testamente

Fråga: Hej. Min frus mamma har gått bort. Nu har det visat sig att hon hade skrivit ett testamente där min fru i princip inte får någonting i arv medans en av hennes systrar bland annat få överta ett fritidshus (som är värt en hel del pengar) och som funnits i släkten...

Varukorg

Mikrojuridik