Behöver du anlita en jurist? Ring till oss på 08-525 180 60.

Bodelning mellan makar

Giftorättstrappan

Giftorättstrappan

När två makar skiljer sig är utgångspunkten att de måste göra en bodelning. Vid denna bodelning är huvudregeln att nettovärdet av makarnas giftorättsgods ska delas lika mellan dem. Med nettovärde avses värdet efter avdrag för skulder. Den egendom som är enskild...

Är min båt giftorättsgods?

Är min båt giftorättsgods?

Fråga: Hej! Jag undrar vad som gäller vid äktenskapsskillnad om jag står som ägare för en båt som endast jag använder? Det är jag som har köpt den och som har betalt allt underhåll sedan jag köpte den för 7 år sedan.  Ska den räknas in bland giftorättsgodset?...

Bodelning utan äktenskapsförord, hur ska det göras?

Bodelning utan äktenskapsförord, hur ska det göras?

Fråga: Vi har varit gifta i snart åtta år och har bestämt oss för att ansöka om skilsmässa. Vi har inte några barn och vi har inte heller skrivit något äktenskapsförord. Ingen av oss har någon enskild egendom. Våra tillgångar består av ett hus som vi äger tillsammans,...

Enskild egendom – Egendomen som inte ingår i en bodelning

Enskild egendom – Egendomen som inte ingår i en bodelning

Egendomen i ett äktenskap kan delas upp i två kategorier – enskild egendom och giftorättsgods. Vilken kategori som viss egendom tillhör har inte någon betydelse under själva äktenskapet. Det är först när äktenskapet upphör och en bodelning mellan makarna ska göras som...

Giftorättsgods – vad innebär det och vilken egendom ingår?

Giftorättsgods – vad innebär det och vilken egendom ingår?

Egendomen i ett äktenskap kan delas upp i två kategorier – giftorättsgods och enskild egendom. Den egendom som är giftorättsgods ingår i en bodelning mellan makarna om de skiljer sig eller någon av dem avlider. Den egendom som är enskild egendom ingår inte i en...

Måste man göra bodelning efter en skilsmässa?

Måste man göra bodelning efter en skilsmässa?

Bodelning är den fördelning av makarnas egendom som sker efter att ett äktenskap upphört. Detta gäller oavsett om äktenskapet upphört genom skilsmässa eller på grund av att en av makarna avlidit - i detta avseende är reglerna desamma. I denna artikel behandlas...

Person som chattar med en jurist

Behöver du hjälp med juridiken?

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med juridiken. Du kan ringa till oss på 08-525 180 60, skicka ett mejl till info@juridex.se eller använda dig av kontaktfältet här nedanför.

Mikrojuridik

Frågor & svar om bodelning mellan makar