Vi gör vardagsjuridiken enklare

dokumentmallar

Dokument online

Senast publicerade artiklarna

Successiv giftorätt i äktenskapsförord

Successiv giftorätt i äktenskapsförord

Det är inte ovanligt att två personer som ska gifta sig vill skriva ett äktenskapsförord som innehåller någon form av ”successiv giftorätt”, det vill säga att giftorätten uppstår efterhand som äktenskapet består. Konstruktionen med successiv giftorätt i...

läs mer
Avtal om vårdnad

Avtal om vårdnad

Enligt föräldrabalken är det möjligt för två föräldrar med ett gemensamt barn att ingå ett avtal om vårdnad, en typ av avtal som ofta benämns för vårdnadsavtal. Avtalet kan innebära att föräldrarna ska ha gemensam vårdnad men det kan även innebära att endast en av dem...

läs mer

Vad är klander av testamente?

Klander av testamente innebär att en arvinge väcker talan vid domstol om att ett testamente ska förklaras helt eller delvis ogiltigt. En klandertalan blir aktuell när en arvinge anser t ex att testatorn inte har varit vid sin sinnes fulla bruk när testamentet...

läs mer

Vad gäller om en testamentstagare har avlidit?  

Det beror på vilket släktskap som testamentstagaren har till testatorn. Är testamentstagaren en person som hade ärvt testatorn även om det inte funnits ett testamente träder testamentstagarens arvingar i hens ställe och övertar rätten till arv. Är testamentstagaren...

läs mer