Vi gör vardagsjuridiken enklare

dokumentmallar

Dokument online

Senast publicerade artiklarna

Äktenskapsförord och olika handpenning vid köp av fastighet

Äktenskapsförord och olika handpenning vid köp av fastighet

Fråga: Hej. Jag och min man har köpt en fastighet och köpte vars 50 procent enligt kontraktet. Problemet är att jag betalade hela handpengen på 480 000 kronor men äger endast hälften. Jag har förstått att jag inte får igen detta om vi skulle skilja oss om vi inte har...

läs mer
Makars arvsrätt

Makars arvsrätt

Det råder ofta missförstånd kring i vilka situationer som makar ärver varandra. Många makar lever i villfarelsen att makar alltid ärver varandra och att den efterlevande maken därför sitter tryggt i “orubbat bo”. Detta är emellertid inte korrekt – det är endast under...

läs mer
Prisbasbelopp

Prisbasbelopp

Inom juridiken refereras det ofta till prisbasbeloppet, framförallt inom familjerätten. Som exempel kan nämnas den s k basbeloppsregeln som innebär att en efterlevande make alltid har rätt att få ett belopp motsvarande fyra basbelopp ur kvarlåtenskapen efter en...

läs mer
Särskild förvaltning i testamente

Särskild förvaltning i testamente

Särskild förvaltning i testamenten för att reglera arv till omyndiga barn var något som tidigare var relativt ovanligt. Anledningen till detta var att de flesta privatpersoner inte ens visste om att möjligheten existerade. Dessutom var det inte många jurister som...

läs mer