Juridiskt biträde

Timkostnadsnormen – Det lägsta timpriset för en advokat

Timkostnadsnormen – Det lägsta timpriset för en advokat

När en advokat utses till offentligt biträde eller målsägandebiträde i brottmål eller som juridiskt biträde i migrationsärenden får advokaten ersättning för sitt arbete från staten enligt särskilda regler vilka är baserade på den s k “timkostnadsnormen”.

läs mer
Vad är det för skillnad mellan en advokat och en jurist?

Vad är det för skillnad mellan en advokat och en jurist?

Söker du för första gången efter någon som kan hjälpa dig i ett juridiskt ärende kommer du sannolikt att fråga dig vad det är för skillnad mellan en advokat och en jurist. Det gäller framförallt om du söker juridiskt biträde via Internet. Gör du en sökning på t ex ”familjerätt”, ”skriva testamente” eller liknande via Google kommer du att få upp ett stort antal advokat- och juristbyråer vilka erbjuder sina tjänster. Ibland kan det även vara svårt att avgöra om en viss hemsida tillhör en advokatbyrå eller en juristbyrå. Men det är viktigt att verkligen förstå om det är en advokatbyrå eller en juristbyrå. Det är stora och avgörande skillnader mellan en advokat och en jurist och därmed även mellan en advokatbyrå och en juristbyrå.

läs mer
6 tips om var du kan få gratis juridisk rådgivning

6 tips om var du kan få gratis juridisk rådgivning

En av de vanligaste frågorna som vi erhåller här på Juridex är var man kan finna gratis juridisk rådgivning. Det kan röra sig om allt från att få svar på frågor rörande hur man skriver t ex ett testamente eller ett äktenskapsförord till att få hjälp i en tvist inför domstol.

läs mer
5 punkter att tänka på när du ska anlita advokat

5 punkter att tänka på när du ska anlita advokat

De flesta privatpersoner anlitar advokat vid endast ett eller kanske ett par tillfällen under sin livstid. För den som driver en näringsverksamhet är det ofta mer vanligt förekommande. Detta gäller framförallt om det är fråga om en större näringsverksamhet där kontakter med advokater och andra jurister vanligtvis är något som ingår i den löpande verksamheten.

läs mer