Dokumentmall Fullmakt – Fullmakt på Engelska

Mall fullmakt engelska

229 kr

Dokumentmall för dig som ska skriva en fullmakt på engelska. Mallen kan användas av såväl företag som privatpersoner vilka behöver en grundläggande men professionellt utformad fullmakt på det engelska språket. Du bestämmer själv vad fullmaktshavaren ska ha rätt att göra med stöd av fullmakten och kan därför anpassa fullmakten till precis din situation. MallSupport ingår vid köp av denna dokumentmall.

Mallbeskrivning

Med denna dokumentmall kan du snabbt och enkelt skriva en fullmakt på engelska. Du bestämmer själv fullmaktens omfattning, d v s vilka åtgärder som fullmaktshavaren har rätt att vidta med stöd av fullmakten. Du kan därför använda fullmakten för de flesta situationer. Du kan skapa såväl en begränsad fullmakt som endast avser vissa specifika åtgärder som en mer generell fullmakt där fullmaktshavaren har mer omfattande befogenheter.

Dokumentmallen kan användas av såväl privatpersoner som företag och organisationer vilka har behov av en fullmakt på engelska. I fullmakten finns endast utrymme för en fullmaktsgivare och en fullmaktshavare. Är det fråga om flera fullmaktsgivare eller fullmaktshavare kan du upprätta flera fullmakter med dokumentmallen.

MallSupport ingår när du köper denna dokumentmall.

Hur du använder dig av dokumentmallen

Dokumentmallen skickas till dig per e-post i samma stund som du gör din beställning. Mallen skickas i word-format och pdf-format och du kan därför arbeta med mallen i ditt ordbehandlingsprogram eller ditt pdf-program. Du fyller snabbt och enkelt i parternas uppgifter, fullmaktens giltighet och fullmaktens omfattning. Därefter är det bara skriva ut fullmakten och underteckna densamma.

Information om fullmakter på engelska eller andra språk

Världen blir alltmer internationell och de flesta av oss har alltfler internationella relationer. Det kan vara fråga om allt från att köpa produkter från utlandet till att kanske köpa en semesterbostad eller en fastighet i ett annat land. I dessa situationer kan en fullmakt på engelska eller något annat språk komma väl till hands.

Observera att det inte finns några internationella regler avseende fullmakter som tillämpas i alla länder runtom i världen. Varje land och varje rättssystem har sina egna regler avseende fullmakter. Ska du använda fullmakten i något annat land måste du därför ta reda på vilka regler som gäller för fullmakter i just det landet.

Varukorg

Person som är nöjd med omgående leverans
Personal som ger mallsupport