Mall Fullmakt – Grundmall företag

Bild av mall för fullmakt för företag

249 kr

Professionellt utformad fullmaktsmall för företag.

Med denna mall kan ett företag skapa en fullmakt där en privatperson får rätt att företräda företaget i vissa situationer. I vilka situationer som privatpersonen har rätt att företräda företaget definierar företaget i fullmakten.

MallSupport ingår när du köper denna dokumentmall.

Professionellt utformad mall upprättad av erfarna jurister

Omgående leverans per e-post

w

MallSupport ingår

Levereras i Word- och PDF-format

Detaljerad produktbeskrivning

I många situationer är det inte möjligt för ett företag att företrädas av sin legala ställföreträdare, d v s den person som enligt lag har rätt att företräda företaget. I ett aktiebolag är det VD:n, i ett handelsbolag är det bolagsmännen och i en enskild firma är det innehavaren som har rätt att företräda företaget och ingå avtal.

Anledningen till att man inte har möjlighet att företräda företaget varierar självfallet men ofta är det så enkelt att tiden inte räcker till eller att företaget har behov av en företrädare på en annan ort, i ett annat land eller liknande. De flesta företag använder sig därför av fullmakter i olika sammanhang.

När du fyller i mallen anger du i vilka situationer som fullmaktshavaren har rätt att företräda bolaget. Som exempel kan fullmaktshavaren ha rätt att företräda företaget i en förhandling, att hämta ut en leverans, att göra vissa inköp osv. Du kan även ange när fullmakten börjar att gälla och när den upphör.

Vem mallen är avsedd för

Denna dokumentmall är avsedd för företag och organisationer som vill ge privatperson i fullmakt att företräda företaget eller organisationen. Det har inte någon betydelse vilken typ av företag eller organisation som det är fråga om. Mallen kan användas av aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, enskilda firmor, ideella föreningar m fl.

Vad som ingår när du köper fullmaktsmall för företag

  • Mall fullmakt – Grundmall för företag i pdf-format
  • Mall fullmakt – Grundmall för företag i word-format
  • MallSupport

Varukorg

Betala tryggt och säkert
Kvinna som får en mall med omgående leverans