Behöver du anlita en jurist? Ring till oss på 08-525 180 60.

Mall Fullmakt – Begäran om uppgifter från patientjournal

Bild av mall för fullmakt att begära ut uppgifter från patientjournal

249 kr

Mall för fullmakt där fullmaktshavaren har rätt att begära ut uppgifter från fullmaktsgivarens patientjournal. Denna fullmakt kan användas av t ex anhöriga som vill bistå en familjemedlem med att få tillgång till uppgifter från sin patientjournal.

En skriftlig instruktion som förklarar hur du fyller i mallen ingår. Du har även tillgång till MallSupport när du köper denna dokumentmall.

Professionellt utformad mall upprättad av erfarna jurister

Omgående leverans per e-post

w

MallSupport ingår

Levereras i Word- och PDF-format

Detaljerad produktbeskrivning

Med denna dokumentmall kan du snabbt och enkelt skapa en fullmakt där fullmaktshavaren får i fullmakt att begära ut uppgifter från fullmaktsgivarens patientjournal.

Detta är en typ av fullmakt som är vanlig när anhöriga hjälper en familjemedlem som får vård och den som vårdas vill få tillgång till uppgifter från sin patientjournal. Med hjälp av denna fullmakt kan den som vårdas ge i fullmakt till en anhörig, eller någon annan, att begära ut uppgifter från patientjournalen.

Hur du använder dig av dokumentmallen

Dokumentmallen är mycket enkel att fylla i. När du fyller i fullmakten ska du ange vilka uppgifter i patientjournalen som fullmaktshavaren har rätt att begära ut. Detta gör det möjligt för fullmaktsgivaren att begränsa vilka uppgifter som fullmaktshavaren ska få tillgång till. Det kan finnas skäl för fullmaktsgivaren att fullmaktshavaren inte ska få tillgång till samtliga uppgifter som finns i patientjournalen. Fullmaktsgivaren kan t ex begränsa fullmakten så att fullmaktshavaren endast har rätt att begära ut uppgifter avseende en viss sjukdom, ett visst ingrepp eller liknande.

Det är även möjligt att begränsa fullmaktens omfattning till en viss tid. Till exempel kan fullmaktshavaren endast få fullmakt att begära ut utgifter från patientjournalen som avser åtgärder vilka vidtagits sedan ett visst datum.

Exempel:
Anna ska upprätta en fullmakt till Bengt så att han kan hjälpa henne att begära ut uppgifter från patientjournalen avseende hennes höftoperation. Hon vill inte att Bengt ska kunna få tillgång till andra uppgifter i hennes patientjournal. Hon anger därför i fullmakten att Bengt endast har rätt att begära ut uppgifter om hennes höftoperation.

En begränsning av vilka uppgifter som fullmaktshavaren har rätt att begära ut förenklar även vårdinrättningens sekretessprövning. Vid sekretessprövningen behöver vårdinrättningen endast ta ställning till sekretess i förhållande till de uppgifter som begärs ut och inte till patientjournalen i sin helhet.

Leverans av dokumentmallen

Dokumentmallen skickas till dig per e-post i samma stund som du gör din beställning. Du har därför tillgång till dokumentmallen, och kan upprätta din fullmakt för att begära ut uppgifter från fullmaktsgivarens patientjournal, inom ett par sekunder från det att du gjort din beställning.

Varukorg

Betala tryggt och säkert
Kvinna som får en mall med omgående leverans