Behöver du anlita en jurist? Ring till oss på 08-525 180 60.

Mall Testamente » Inbördes testamente mellan makar med bröstarvingar » Fri förfoganderätt » Arvingar enskild egendom

Mall för testamente där makarna ärver varandra med fri förfoganderätt och när båda makarna har avlidit ärver bröstarvingarna som enskild egendom.

295 kr

Mall för inbördes testamente mellan makar med bröstarvingar. Enligt detta testamente ärver makarna varandra med fri förfoganderätt och när båda makarna har avlidit ärver bröstarvingarna all kvarlåtenskap som enskild egendom.

Mallen är mycket enkel att fylla i och du skriver testamentet på ett par minuter. De enda uppgifter som du behöver skriva in är makarnas personuppgifter. Därefter kan testamentet undertecknas av makarna och testamentsvittnena.

Mallen skickas till dig per e-post direkt efter din beställning. Undrar du över något när du ska använda dig av mallen är du välkommen att kontakta vår MallSupport.

Professionellt utformad mall upprättad av erfarna jurister

Omgående leverans per e-post

w

MallSupport ingår

Levereras i Word- och PDF-format

Detaljerad produktbeskrivning

Mall för testamente mellan två makar med endast gemensamma bröstarvingarna där makarna vill uppnå följande:

  • när en av makarna avlider ska den efterlevande maken sitta kvar i “orubbat bo, det vill säga den efterlevande maken ärver den avlidne makens kvarlåtenskap med fri förfoganderätt, samt
  • när båda makarna avlidit ska makarnas gemensamma barn ärva kvarlåtenskapen som enskild egendom.

Att egendomen ärvs som enskild egendom av makarnas barn innebär att arvet är skyddat i en bodelning om någon av barnen skulle skilja sig eller avlida. Den egendom som erhållits i arv som enskild egendom ingår inte i bodelningen.

Skulle något av makarnas barn ha avlidit träder det avlidnes barn in i den avlidne förälderns ställe.

Denna mall är avsedd att användas av makar vilka endast har gemensamma barn. Har någon av makarna särkullbarn är denna mall inte lämplig att använda sig av.

Exempel på när denna mall kan användas

Agneta och Bengt är gifta och har tre gemensamma barn. Vare sig Agneta eller Bengt har några särkullbarn. De har bestämt sig för att skriva ett inbördes testamente. Den främsta anledningen till att de vill skriva ett testamente är att deras barn inte ska riskera att förlora sitt arv om någon av dem i framtiden skulle skilja sig. Även om Agneta och Bengt vet att det följer av lag, önskar de klargöra att den av dem som överlever den andre ska “sitta i orubbat bo” och att barnen får klart för sig att de inte har rätt till något arv förrän båda deras föräldrar har avlidit.

Agneta och Bengt kan använda sig av denna mall för skriva ett testamente med precis den innebörd som de önskar. Det vill säga Agneta och Bengt kommer att ärva varandra och när de båda har avlidit kommer barnen att få sitt arv som enskild egendom.

Andra mallar som kan vara av intresse

Vi har ett stort antal mallar för testamenten. Samtliga mallar för testamenten mellan makar med endast gemensamma barn finner du via följande länk; Mallar för inbördes testamenten mellan makar som endast har gemensamma barn

Vill du titta närmare på samtliga våra mallar och blanketter för testamenten kan du gör det via följande länk: Dokumentmallar för testamenten.

Leverans och MallSupport

Mallen skickas till dig per e-post direkt efter din beställning. Du kan därför skriva ditt testamente redan inom ett par minuter. Du får mallen i både word- och pd-format. Word-dokumenten öppnar du i ditt ordbehandlingsprogram och pdf-mallen kan du öppna i din webbläsare eller ditt pdf-program som till exempel Acrobat Reader.

Känner du dig osäker när du ska använda dig av mallen eller om du har några frågor är du välkommen att kontakta vår MallSupport som står till ditt förfogande.

Varukorg

Betala tryggt och säkert
Kvinna som får en mall med omgående leverans