Mall Rättegångsfullmakt

Mall för rättegångsfullmakt

249 kr

Mall för rättegångsfullmakt.

Med stöd av denna mall kan du själv skriva en professionellt utformad rättegångsfullmakt, det vill säga en fullmakt där en person får rätt att företräda en person eller ett företag inför en domstol eller någon annan myndighet. Mallen är mycket enkel att fylla i och du skriver din rättegångsfullmakt på ett par minuter.

Mallen levereras omgående per e-post och är du osäker på något när du ska fylla i mallen är du välkommen att kontakta vår MallSupport.

Professionellt utformad mall upprättad av erfarna jurister

Omgående leverans per e-post

w

MallSupport ingår

Levereras i Word- och PDF-format

Detaljerad produktbeskrivning

Ska du anlita ett ombud, eller ska du själv uppträda som ombud inför en domstol behöver du en rättegångsfullmakt. En rättegångsfullmakt är en särskild typ av fullmakt vilken ger en person fullmakt att agera som ombud i ett visst mål eller i ett visst ärende inför en domstol eller annan myndighet. Som exempel kan nämnas ett tvistemål vid en tingsrätt eller ett mål vid en länsrätt. Det är inte möjligt att agera som ombud i ett mål utan en giltig rättegångsfullmakt.

Med stöd av denna dokumentmall kan du själv skriva en giltig rättegångsfullmakt. Du kan använda mallen såväl för att ge en annan person i fullmakt att företräda dig, som att någon annan ger dig i fullmakt att företräda den personen ellet det företaget inför domstolen.

Mallen för rättegångsfullmakt är mycket enkel att fylla i och du behöver endast skriva in fullmaktsgivarens och fullmaktshavarens personuppgifter samt vilket mål eller ärende som fullmakten avser. När fullmakten har undertecknats av fullmaktsgivaren har du en giltig rättegångsfullmakt vilken du kan visa upp för domstolen eller den myndighet där målet eller ärendet ska avgöras.

Vem som kan använda sig av mall för rättegångfullmakt

Mallen kan användas av såväl företag som privatpersoner som fullmaktsgivare. Emellertid kan endast privatpersoner agera som rättegångsombud i en rättegång. Detta följer av reglerna i rättegångsbalken som stadgar att det endast är fysiska personer som kan agera som ombud inför en domstol.

Exempel på när en rättegångsfullmakt kommer till användning

Exempel 1
Anna har fått en stämningsansökan från tingsrätten. Hon har blivit stämd av en Bengt som köpt hennes bil men som anser att bilen hade fel som medför att han har rätt till avdrag på köpeskillingen med tiotusen kronor. Anna tycker att det är obehagligt och vet inte riktigt hur det fungerar vid en domstol. Hon har därför gett en rättegångsfullmakt till en bekant, Christian, som kommer att företräda henne inför domstolen.

Exempel 2
Företaget TeknikCenter har blivit instämda till tingsrätten av en kund som anser att en produkt är felaktig och som därför vill ha avdrag på köpeskillingen samt skadestånd. TeknikCenter har varken tid eller tillräckliga juridiska kunskaper för att kunna bemöta kravet. Företaget anlitar därför juristen Anna Bengtsson och skriver en rättegångsfullmakt där hon får rätt att företräda företaget i målet inför domstolen.

Tveka inte att kontakta oss om du är osäker på vilken mall som du kan använda dig av. Vi hjälper dig att finna rätt mall för just din situation.

Omgående leverans per e-post av mall rättegångsfullmakt

Mallen skickas till dig per e-post i samma stund som du gör din beställning. Du kan därför skriva din rättegångsfullmakt redan inom ett par minuter.

Du får blanketten i två olika format – en mall i Word-format och en mall i pdf-format. Word-mallen öppnar du i ditt ordbehandlingsprogram och pdf-mallen kan du öppna i din webbläsare eller i ditt pdf-program som till exempel Acrobat Reader.

MallSupport ingår när du köper denna mall för rättegångsfullmakt.

Varukorg

Betala tryggt och säkert
Kvinna som får en mall med omgående leverans