Lagar & förordningar

Skuldebrevslagen

Skuldebrevslagen

Lag (1936:81) om skuldebrev t.o.m SFS 2016:678 SFS nr: 1936:81 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2 Utfärdad: 1936-03-27 Ändrad: t.o.m SFS 2016:678 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet) Innehåll: 1 kap. Allmänna bestämmelser 2 kap. Om löpande skuldebrev 3 kap. Om enkla skuldebrev 4 kap. Särskilda bestämmelser angående vissa enkla skuldebrev   1 kap. Allmänna bestämmelser 1 § […]

läs mer
Lag om framtidsfullmakter

Lag om framtidsfullmakter

Lag (2017:310) om framtidsfullmakter   SFS nr: 2017:310 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2 Utfärdad: 2017-04-27 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet) Innebörden av en framtidsfullmakt 1 §   En framtidsfullmakt är en fullmakt som någon (fullmaktsgivaren) ger åt en fysisk person (fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat […]

läs mer
Avtalslagen

Avtalslagen

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område t.o.m. SFS 1994:1513 SFS nr: 1915:218 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2 Utfärdad: 1915-06-11 Ändrad: t.o.m. SFS 1994:1513 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet) Innehåll: 1 kap. Om slutande av avtal 2 kap. Om fullmakt 3 kap. Om rättshandlingars ogiltighet 4 kap. Allmänna bestämmelser Övergångsbestämmelser   1 kap. […]

läs mer
Gåvolagen

Gåvolagen

Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva t.o.m. SFS 2016:45 SFS nr: 1936:83 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2 Utfärdad: 1936-03-27 Ändrad: t.o.m. SFS 2016:45 Övrig text: SFS 1989:844 ikrafttr.- och överg.best. till 1989:838. Lag (1994:1013) träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet) 1 § Utfästelse om gåva av lös egendom varom […]

läs mer
Lag som sambors genemensamma hem (Sambolagen)

Lag som sambors genemensamma hem (Sambolagen)

Lag (1987:232) om sambors gemensamma hem t.o.m. SFS 1996:261 SFS nr: 1987:232 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2 Utfärdad: 1987-05-14 Ändrad: t.o.m. SFS 1996:261 Upphävd: 2003-07-01 Författningen har upphävts genom: SFS 2003:376 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet) Inledande bestämmelser 1 § Denna lag gäller sambors gemensamma bostad och bohag. Vad som föreskrivs i denna lag om sambor […]

läs mer
Ärvdabalken

Ärvdabalken

  Ärvdabalk (1958:637) t.o.m. SFS 2017:312 SFS nr: 1958:637 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2 Utfärdad: 1958-12-12 Omtryck: SFS 1981:359 Ändrad: t.o.m. SFS 2017:312 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet) Innehåll: 1 kap. Om rätt att taga arv 2 kap. Om skyldemans arvsrätt 3 kap. Om makes arvsrätt; så ock om rätt för den först avlidne makens arvingar […]

läs mer
Äktenskapsbalken

Äktenskapsbalken

Äktenskapsbalk (1987:230) t.o.m. SFS 2016:245 SFS nr: 1987:230 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2 Utfärdad: 1987-05-14 Ändrad: t.o.m. SFS 2016:245 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet) Innehåll: 1 kap. Äktenskap 2 kap. Äktenskapshinder 3 kap. Prövning av äktenskapshinder 4 kap. Vigsel 5 kap. Äktenskapsskillnad 6 kap. Underhåll 7 kap. Makars egendom 8 kap. Gåvor mellan makar 9 kap. […]

läs mer

Varukorg

Andra lagtexter

 • Lag om framtidsfullmakter

  Lag om framtidsfullmakter

  Lag (2017:310) om framtidsfullmakter   SFS nr: 2017:310 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2 Utfärdad: 2017-04-27 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet) Innebörden av en framtidsfullmakt 1 §   En framtidsfullmakt är en fullmakt …Läs mer »
 • Avtalslagen

  Avtalslagen

  Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område t.o.m. SFS 1994:1513 SFS nr: 1915:218 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2 Utfärdad: 1915-06-11 Ändrad: t.o.m. SFS 1994:1513 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext …Läs mer »
 • Lag om anställningsskydd

  Lag om anställningsskydd

  Lag (1982:80) om anställningsskydd i fulltext.Läs mer »
 • Föräldrabalken

  Föräldrabalken

  Föräldrabalk (1949:381) i fulltext.Läs mer »
 • Lag om Allmänna arvsfonden

  Lag om Allmänna arvsfonden

  Lag (1994:243) om Allmänna arvsfonden i fulltext.Läs mer »