Skillnaden mellan att vara sambo och att vara gift

Förhållandena mellan sambor regleras i sambolagen medan förhållandena mellan makar regleras i äktenskapsbalken. Båda lagarna syftar till att skydda den svagare parten den dag som samboförhållandet respektiva äktenskapet upphör men även om det finns många likheter mellan lagarna finns det fortfarande stora och avgörande skillnader.

Rent generellt gäller att den som är gift har ett betydligt bättre skydd än den som ”endast” är sambo. Bland annat föreligger följande och avgörande skillnader:

  • Sambor har inte har någon underhållsskyldighet mot varandra ens efter ett mycket långvarigt förhållande.
  • Rätten till bodelning omfattar bara gemensam bostad och gemensamt bohag. T ex omfattas inte bankmedel, fordon eller sommarstugor av en bodelning mellan sambor.
  • Sambor ärver inte varandra. För att sambo skall kunna ärva varandra krävs att det finns ett testamente.

Varukorg