Dokumentmall Äktenskapsförord – Före äktenskapet, fri text