Behöver du anlita en jurist? Ring till oss på 08-525 180 60.

Mall Äktenskapsförord

Mall för äktenskapsförord

295 kr

Mall för äktenskapsförord.

Mallen är mycket professionellt och pedagogiskt utformad och ni skriver själva ert äktenskapsförord på mindre än tio minuter.

Mallen finns i olika versioner beroende på när äktenskapsförodet ska ingås och vilken egendom som ska vara enskild egendom. Genom att svara på två enkla frågor här nedanför får ni den version som är avsedd för just er situation och era önskemål.

När ni laddar ner denna dokumentmall för äktenskapsförord får ni även en mall för begäran om registrering av äktenskapsförordet samt en skriftlig handledning som i detalj förklarar hur ni gör för att snabbt och enkelt registrera äktenskapsförordet.

MallSupport ingår när ni köper denna mall. Stöter ni på problem när ni ska använda er av mallen eller har några frågor är ni välkomna att kontakta vår mycket kunniga och trevliga MallSupport som omgående hjälper er.

Professionellt utformad mall upprättad av erfarna jurister

Omgående leverans per e-post

w

MallSupport ingår

Levereras i Word- och PDF-format

Detaljerad produktbeskrivning

Med hjälp av denna dokumentmall kan ni själva skriva ert äktenskapsförord. Mallen är mycket enkel att fylla i och ni kan skriva ert äktenskapsförord på mindre än tio minuter.

Ni kan använda er av denna mall för att skriva ert äktenskapsförord oavsett om ni ska gifta er eller ni redan är gifta. Vi ser till att ni får en version av dokumentmallen som är anpassad till er situation och vad ni vill åstadkomma med ert äktenskapsförord.

Registreringshandlingar ingår

Ett äktenskapsförord måste registreras i Äktenskapsregistret för att vara giltigt. Det är först när det registreras som ett äktenskapsförord börjar att gälla. Ett äktenskapsförord som är undertecknat, men inte registrerat, är ogiltigt och har inte någon verkan mellan makarna.

Äktenskapsregistret administreras av Skatteverket och en ansökan om registrering av ett äktenskapsförord ska skickas till dess kontor i Härnösand.

När ni laddar ner denna mall får ni även kompletta registreringshandlingar. Dessa är föradresserade och det enda ni behöver göra är att underteckna begäran om registrering, därefter lägger ni det tillsammans med äktenskapsförordet i ett kuvert och skickar det till den adress som finns angiven på dokumentet.

Vem som kan använda sig av denna mall för äktenskapsförord

Denna mall för äktenskapsförord kan användas av såväl två makar som två blivande makar. Det vill säga att mallen kan användas oavsett om ni ska gifta er eller ni redan är gifta när ni ska skriva ert äktenskapsförord.

Olika versioner av dokumentmallen

Mall äktenskapsförord finns i flera olika versioner vilka är anpassade för att användas i olika situationer. Mallarna skiljer sig åt beroende på om äktenskapsförordet ska ingås före eller under äktenskapet och beroende på vilken egendom som ska göras till enskild egendom i äktenskapsförordet.

Ni behöver inte oroa er för att välja fel mall. Genom att svara på två enkla frågor när ni gör beställningen får ni den mall som är avsedd för just er situation och era önskemål. Och skulle det ändå bli fel är det bara att kontakta oss så översänder vi rätt version till er, självfallet utan någon extra kostnad.

Omgående leverans per e-post

I samma sekund som ni gör er beställning får ni ett e-postmeddelande med er mall för äktenskapsförord. Ni får dokumentmallen i såväl Word- som pdf-format och ni kan själva välja vilket av formaten som ni vill använda er av. Word-dokumentet öppnar ni enkelt i ett ordbehandlingsprogram och pfd-dokumentet kan ni öppna med ett pdf-program som t ex Acrobat Reader.

Ni kan även skriva ut dokumentmallen utan att fylla i några uppgifter och därefter fylla i uppgifterna “för hand”, d v s med en penna.

Varukorg

Betala tryggt och säkert
Kvinna som får en mall med omgående leverans