Mall för fullmakt avseende försäljning av fastighet utomlands

Mall för fullmakt med försäljning av fastighet utomlands

249 kr

Mall för fullmakt (Power of Attorney) att sälja en fastighet i utlandet.

Med hjälp av denna mall kan du själv upprätta en fullmakt på engelska där en person ger i fullmakt åt en annan person att sälja en viss fastighet som du själv specificerar i fullmakten.

Mallen skickas till dig per e-post i samma stund som du gör din beställning. Du kan därför skriva din fullmakt redan inom ett par minuter.

MallSupport ingår när du köper denna mall.

Professionellt utformad mall upprättad av erfarna jurister

Omgående leverans per e-post

w

MallSupport ingår

Levereras i Word- och PDF-format

Detaljerad produktbeskrivning

Denna mall kan du använda för att själv upprätta en fullmakt avseende försäljning av en fastighet utomlands.

Vanliga krav på fullmakter vid försäljning av en fastighet utomlands

Kraven på en fullmakt för försäljning av en fastighet skiljer sig åt mellan olika länder men ofta ska någon av följande två förutsättningar vara uppfyllda för att en fullmakt ska accepteras:

  • fullmaktsgivarens namnteckning måste vara bevittnad av två vittnen, eller
  • fullmaktsgivarens namnteckning måste vara bevittnad av en Notarius Publicus eller motsvarande.

Med hjälp av denna mall kan du skapa båda dessa typer av fullmakter.

Kontrollera alltid reglerna i det land där fullmakten ska användas

Den fullmakt som du upprättar med hjälp av mallen uppfyller kraven på en fullmakt enligt svensk lagstiftning. Ska du använda fullmakten utomlands är det emellertid lagstiftningen i det land (eller i vissa fall delstat) som avgör om fullmakten är giltig eller inte. Du måste därför alltid kontrollera reglerna i det land eller den jurisdiktion där fullmakten ska användas.

Ska du använda fullmakten i till exempel Italien, är det italiensk lagstiftning som avgör om fullmakten är giltig eller ej. Du måste därför kontrollera vilka krav som italiensk lagstiftning ställer på en fullmakt avseende köp av en fastighet för att den ska vara giltig. Ska du använda fullmakten i USA måste du kontrollera lagstiftningen i den delstat i USA där fullmakten ska användas.

Mall för fullmakt för köp av fastighet utomlands

Denna mall är avsedd att användas för att upprätta en fullmakt för försäljning av en fastighet i utlandet. Vill du istället upprätta en fullmakt på engelska för köp av fastighet i utlandet hittar du en sådan mall här:
Mall för fullmakt avseende köp av fastighet i utlandet

Varukorg

Betala tryggt och säkert
Kvinna som får en mall med omgående leverans