Testatrix

Testatrix

Testatrix är ett begrepp som används inom arvsrätten för att beteckna en kvinna som upprättar ett testamente. Är det en man som upprättar testamentet benämns han testator. I praktiken användas detta uttryck dock även som benämning på en kvinna som upprättar ett...