Underhållsskyldighet mellan makar under äktenskapet

Enligt äktenskapsbalken skall makarna i ett äktenskap visa varandra trohet och hänsyn och de skall gemensamt vårda hem och barn och i samråd verka för familjens bästa. Makarna skall vidare fördela utgifter och sysslor mellan sig samt lämna varandra de upplysningar som behövs för att familjens ekonomiska förhållanden skall kunna bedömas.

Äktenskapsbalken förutsätter således att båda makarna tar ansvar  för såväl ekonomin som sysslorna i hemmet. Om den ena maken inte kan försörja sig helt själv, är den andra skyldig att bidra till makens personliga behov. De pengar som en make erhåller från den andra maken på detta sätt blir den första makens egendom. Det skall även observeras att underhållsskyldigheten gäller även om makarna lever åtskilda, såsom t ex under betänketiden inför en förestående äktenskapsskillnad.

Underhållsskyldigheten är dock inte på något sätt sanktionerad, d v s om en make bryter mot reglerna har den andra maken inte rätt till skadestånd eller liknande. Bestämmelserna kan därför sägas vara mer av moraliskt karaktär än juridisk karaktär.

Varukorg

Sök efter det juridiska dokument som du behöver

Andra artiklar om allmän familjerätt

  • Giftorättsgods – vad innebär det och vilken egendom ingår?

    Giftorättsgods – vad innebär det och vilken egendom ingår?

    Egendomen i ett äktenskap kan delas upp i två kategorier – giftorättsgods och enskild egendom. Den egendom som är giftorättsgods ingår i en bodelning mellan makarna om de skiljer sig eller någon av dem avlider. Den egendom som är enskild egendom ingår inte i en bodelning mellan makarna. Vilken egendom …Läs mer »
  • Vilket ansvar har jag för min makes skulder?

    Vilket ansvar har jag för min makes skulder?

    Min make har hamnat i en situation där han lånat pengar till både höger och vänster för att köpa lyxprylar som t ex en motorcykel, resor och andra saker som är helt onödiga. Vilket ansvar har jag för hans skulder? Kan jag bli tvungen att betala hans skulder eftersom vi …Läs mer »