Dokumentmall Testamente – Bröstarvingar Enskild egendom

Mall Enskilt testamente - Bröstarvingar Enksild Egendom

229 kr

Dokumentmall för testamente i vilket du bestämmer att dina bröstarvingar (barn och barnbarn) ska ärva din kvarlåtenskap som enskild egendom. Att de ärver egendomen som enskild egendom innebär att den inte ingår i en bodelning om en bröstarvinge skiljer sig eller avlider. Du säkrar därmed att ditt arv stannar ”inom släkten”.

Mallen är mycket enkel att använda och de enda uppgifter som du behöver skriva in är testorns och testamentsvittnenas personuppgifter. Därefter kan testamentet undertecknas och du har ett gällande testamente.

MallSupport ingår när du köper denna dokumentmall.

Mallbeskrivning

Enligt detta testamente ska arvet efter dig tillfalla dina bröstarvingar. Detta innebär att dina barn och barnbarn ärver din egendom. Vidare föreskrivs att de ska ärva egendomen som enskild egendom. Att egendomen ärvs som enskild egendom innebär att den inte ingår i en bodelning mellan en bröstarvinge och dennes make eller maka om bröstarvingen skiljer sig eller avlider. Genom att göra egendomen till enskild egendom säkrar du att egendomen som ärvs efter dig stannar ”inom släkten”.

Dokumentmallen är mycket enkel att använda sig av. Testamentsförordnandet är redan ifyllt och de enda uppgifter du behöver fylla i är testatorns och testamentsvittnenas personuppgifter. Därefter är det bara för testatorn och testamentsvittnena att skriva under testamentet för att det ska vara gällande.

I testamentet finns även en lagvalsklausul som bestämmer att testamentet ska tolkas enligt svensk lag och avgöras av svensk domstol.

Detta testamente är ett enskilt testamente vilket innebär att det är avsett att upprättas och undertecknas av en enskild person. Är du gift eller sambo och ni båda ska skriva ett testamente kan ni upprätta var sitt testamente eller upprätta ett inbördes testamente.

Så här använder du dokumentmallen

Dokumentmallen skickas till dig per e-post i samma sekund som du gör din beställning. När du laddat ner mallen kan du välja mellan att öppna dokumentmallen i ditt ordbehandlingsprogram eller ditt pdf-program. Därefter är det endast att skriva in testorns och testamentsvittnenas personuppgifter och skriva ut ditt testamente för underskrift.

MallSupport ingår

MallSupport ingår när du köper denna dokumentmall. Du kan läsa mer om vår MallSupport här: Information om MallSupport

Att tänka på när man skriver ett testamente med hjälp av en mall

En dokumentmall för testamente är endast ett hjälpmedel och kan inte ersätta juridisk rådgivning från en jurist specialiserad på testamentsrätt. Det är därför viktigt att du verkligen har gjort en korrekt analys av din situation så att denna dokumentmall verkligen är lämplig för din situation och vad du vill uppnå med testamentet.

Är du osäker på hur ditt testamente ska vara utformat bör du anlita en jurist som upprättar ditt testamente.

Varukorg

Person som är nöjd med omgående leverans
Personal som ger mallsupport