Den legala arvsordningen och de olika arvsklasserna