Artiklar om fastighets- och boenderätt

Bostadsarrende – Arrendet för fritidshus och andra bostäder

Bostadsarrende – Arrendet för fritidshus och andra bostäder

Som framgått av en tidigare artikel om arrende finns det i svensk rätt fyra olika typer av arrende; jordbruksarrende, anläggningsarrende, lägenhetsarrende och bostadsarrende. I denna artikel förklarar vi de grundläggande reglerna avseende bostadsarrende. Ambitionen är...

Varukorg

Andra artiklar om fastighets- och boenderätt