Uppsägning, avbrytande och avslutande av provanställning – Så här fungerar det