Dokumentmall – Gemensam ansökan om skilsmässa

Mall - Gemensam ansökan om skilsmässa

229 kr

Mall för gemensam ansökan om skilsmässa med vilken två makar snabbt och enkelt kan skapa sin skilsmässoansökan. Mallen är avsedd för en enkel ansökan om skilsmässa utan några yrkanden avseende vårdnad om barn, kvarsittanderätt, underhåll eller liknande. Makarna kan i dokumentmallen välja om de vill att skilsmässan ska föregås av betänketid.

Du får även en skriftliga handledning som i detalj förklarar hur du fyller i dokumentmallen och hur du rent praktiskt gör för att ansöka om skilsmässa och var du ska skicka in din ansökan.

Mallbeskrivning

Denna dokumentmall är avsedd för makar vilka kommit överens om att gemensamt ansöka om skilsmässa. Makarna har dessutom inte några yrkanden om t ex vårdnad om barn, underhåll, kvarsittanderätt till bostad eller liknande. Det enda yrkande utöver yrkandet om skilsmässa som finns i denna dokumentmall avser om skilsmässan ska föregås av betänketid. Detta väljer makarna enkelt i dokumentmallen genom att markera i en kryssruta vilket alternativ de önskar.

Har makarna andra yrkanden än skilsmässa och eventuell betänketid kan du istället använda dig av följande dokumentmall:

Länk till dokumentmall Gemensam ansökan om skilsmässa – detaljerad ansökan

Vad som ingår

Du får en mall för ansökan om skilsmässa vilken ska skrivas under av båda makarna. Mallen är mycket enkel att fylla i och du fyller i den på mindre än tio minuter. Du får dessutom mallen i såväl word- som pdf-format. Du väljer själv vilket av formaten som du vill använda dig av.

Du behöver inte oroa dig för att du inte ska kunna öppna dokumentmallen och i vilket program eller andra tekniska frågor – MallSupport ingår när du köper denna mall.

Avslutningsvis följer även en skriftlig handledning med i köpet. Denna handledning redogör för de grundläggande reglerna avseende skilsmässa, hur du fyller i mallen och hur du rent praktiskt ansöker om skilsmässa och avslutas med en checklista för vilka åtgärder du ska vidta i samband med ansökan.

Varukorg

Person som är nöjd med omgående leverans
Personal som ger mallsupport