Dokumentmall – Testamente mellan makar » Fri förfoganderätt » Arvingar enskild egendom

Mall Testamente mellan makar » Fri förfoganderätt » Enskild egendom

229 kr

Dokumentmall för makar som vill ärva varandra med fri förfoganderätt och när båda makarna har avlidit ska de legala arvingarna ärva kvarlåtenskapen som enskild egendom. Att arvingarna ärver som enskild egendom innebär att det inte kommer att ingå vid en eventuell bodelning om arvingen skulle skilja sig. På så sätt stannar arvet ”inom släkten”.

MallSupport ingår.

Mallbeskrivning

Denna dokumentmall är avsedd för makar vilka vill ärva varandra med fri förfoganderätt och när de båda har avlidit ska de legala arvingarna ärva kvarlåtenskapen som enskild egendom.

Att de legala arvingarna ärver kvarlåtenskapen som enskild egendom medför att arvet inte kommer att ingå i bodelning om arvingen senare skiljer sig eller avlider. Istället kommer arvingens kvarlåtenskap att ärvas av arvingens legala arvingar.

Med de legala arvingarna avses den arvsordning som följer av ärvdabalken. Enkelt förklarat innebär den legala arvsordningen att kvarlåtenskapen i först hand ärvs av den avlidne personens bröstarvingar (barn, barnbarn osv). Finns det inte några bröstarvingar ärver föräldrarna och finns det inte heller några föräldrar är det syskonen som ärver kvarlåtenskapen. Du kan läsa mer i detalj om den legala arvsordningen i en särskild artikel här:

Exempel på när denna dokumentmall kan användas

Anders och Beata är gifta med varandra. De har två gemensamma barn, Casper och Doris. Använder Anders och Beata sig av denna dokumentmall kommer Casper och Doris att ärva kvarlåtenskapen som enskild egendom efter Anders och Beata när de båda har avlidit.

Skulle Casper eller Doris därefter skilja sig kommer den egendom som Casper och Doris ärvt efter Anders och Beata INTE att ingå i bodelningen som ska ske i samband med skilsmässan. Arvegodset behålls således av Casper och Doris vid en skilsmässa.

Hade Anders och Beata inte upprättat ett testamente med denna dokumentmall hade arvet efter dem ingått i en bodelning mellan Casper/Doris och deras respektive partner.

Andra mallar som kan vara av intresse

För sambor i motsvarande situation, d v s sambor som vill ärva varandra och att deras bröstarvingar ska ärva kvarlåtenskapen som enskild egendom, den dag som båda samborna avlidit kan följande dokumentmall kanske vara av intresse:

Dokumentmall Testamente mellan sambor utan bröstarvingar- Fri förfoganderätt » Arvingar enskild egendom

För makar vilka vill att arvingarna ska ärva egendomen som enskild egendom när de båda avlidit men önskar att den efterlevande maken ska ärva egendom med full äganderätt istället för fri förfoganderätt finns en sådan mall här:

Vill du titta närmare på samtliga våra dokumentmallar för testamenten finner du dessa här:
Dokumentmallar för testamenten

Lär dig mer om testamenten, arv och enskild egendom

Vill du läsa de lagbestämmelser som reglerar testamente, arv, enskild egendom m m finner du dessa regler i ärvdabalken.

Här på Juridex finns ett stort antal artiklar vilka kan vara av intresse och här följer ett par förslag:

Leverans av dokumentmallen

Dokumentmallen skickas omgående till dig per e-post och du kan använda den ett par sekunder efter att du gjort din beställning.

Du får mallen i word- och pdf-format och kan därför öppna och fylla i mallen såväl i ditt ordbehandlingsprogram som i ditt pdf-program.

Får du problem med att öppna eller fylla i dokumentmallen kan du kontakta vår MallSupport där du får hjälp med tekniska frågor.

Varukorg

Person som är nöjd med omgående leverans
Personal som ger mallsupport