Behöver du anlita en jurist? Ring till oss på 08-525 180 60.

Mall Testamente » Inbördes testamente mellan makar utan bröstarvingar » Fri förfoganderätt » Arvingar enskild egendom

Mall för inbördes testamente mellan makar utan bröstarvingar där efterlevande maken ärver med fri förfoganderätt och när båda makarna avlidit ärver arvingarna som enskild egendom

295 kr

Dokumentmall för inbördes testamente mellan två makar som inte har några gemensamma barn.

Enligt denna mall ärver makarna varandra med fri förfoganderätt och när båda makarna har avlidit ärver makarnas arvingar kvarlåtenskapen som enskild egendom. Att arvingarna ärver som enskild egendom innebär att arvet inte kommer att ingå vid en eventuell bodelning om arvingen skulle skilja sig. På så sätt stannar arvet “inom släkten”.

MallSupport ingår och du får mallen i din e-post direkt efter din beställning.

Professionellt utformad mall upprättad av erfarna jurister

Omgående leverans per e-post

w

MallSupport ingår

Levereras i Word- och PDF-format

Detaljerad produktbeskrivning

Denna dokumentmall är avsedd för makar som inte har några bröstarvingar och som vill ärva varandra med fri förfoganderätt och när de båda har avlidit ska de legala arvingarna ärva kvarlåtenskapen som enskild egendom. Mallen är mycket enkel att använd sig av. Det enda som du behöver skriva in i mallen är makarnas personuppgifter. Därefter kan makarna och testamentsvittnena underteckna testamentet.

Eftersom makarna inte har några bröstarvingar kommer kvarlåtenskapen i första hand att ärvas av testamentsgivarnas föräldrar. Är inte föräldrarna längre i livet är det syskonen som ärver kvarlåtenskapen. Skulle något syskon ha avlidit träder syskonets barn in i stället för det avlidna syskonet.

Du kan läsa mer i detalj om den legala arvsordningen i en särskild artikel här: Den legala arvsordningen

Att arvingarna ärver kvarlåtenskapen som enskild egendom medför att arvet inte kommer att ingå i en bodelning om arvingen senare skiljer sig eller avlider. Istället kommer arvingens kvarlåtenskap att ärvas av arvingens legala arvingar. På så sätt kan makarna försäkra sig om att arvet stannar inom släkten. Du kan läsa mer om innebörden av enskild egendom i följande artikel: Enskild egendom – Egendomen som inte ingår i en bodelning. I de allra flesta fall är det att rekommendera att egendomen görs till enskild egendom.

Exempel på när denna dokumentmall kan användas

Anders och Beata är gifta med varandra. De har två gemensamma barn, Casper och Doris. Använder Anders och Beata sig av denna dokumentmall kommer Casper och Doris att ärva kvarlåtenskapen som enskild egendom efter Anders och Beata när de båda har avlidit.

Skulle Casper eller Doris därefter skilja sig kommer den egendom som Casper och Doris ärvt efter Anders och Beata inte att ingå i den bodelning som ska ske i samband med skilsmässan. Arvegodset behålls således av Casper och Doris vid en skilsmässa.

Hade Anders och Beata inte upprättat ett testamente med denna dokumentmall hade arvet efter dem ingått i en bodelning mellan Casper/Doris och deras respektive partner.

Andra mallar som kan vara av intresse

Denna mall för testamente är avsedd att användas av makar som inte har några bröstarvingar och som önskar att deras kvarlåtenskap ska fördelas enligt den legala arvsordningen – dock med det tillägget att arvingarna ska ärva egendomen som enskild egendom, när båda makarna har avlidit.

Denna mall är inte lämplig att använda om någon av makarna har särkullbarn, det vill säga barn från ett annat förhållande. I en sådan situaiton måste testamentet anpassas till den faktiska situationen på ett helt annat sätt och då kan följande mall vara av intresse: Dokumentmall för inbördes testamente med möjlighet till fri text.

Vill du titta närmare på samtliga våra dokumentmallar för testamenten finner du dessa här: Mallar för testamente

Vill du skriva ditt inbördes testamente med hjälp av en jurist kan du göra detta här: Upprätta inbördes testamente med stöd av en jurist.

Tveka självfallet inte att fråga oss om du är osäker på vilken mall som du ska använda dig av. Du når oss enklast via vår chatt eller via vår kontaktsida.

Leverans av dokumentmallen

Dokumentmallen skickas omgående till dig per e-post och du kan använda den ett par sekunder efter att du gjort din beställning.

Du får mallen i word- och pdf-format och kan därför öppna och fylla i mallen såväl i ditt ordbehandlingsprogram som i ditt pdf-program.

Får du problem med att öppna eller fylla i dokumentmallen kan du kontakta vår MallSupport där du får hjälp med tekniska frågor.

Varukorg

Betala tryggt och säkert
Kvinna som får en mall med omgående leverans