Behöver jag skriva samboavtal för min bil?

Fråga:

Vi är sambor och jag äger en bil som jag inte vill bli av med om vi separerar någon gång i framtiden. Jag har själv betalt hela bilen, är registrerad som ensam ägare och jag behöver den till mitt jobb. Jag undrar därför om jag borde skriva ett samboavtal där min sambo går med på att avstå från bilen om det någon gång skulle ta slut med oss? Eller är det något annat som jag bör göra? / Hassan

ett par som ska skriva ett samboavtal

Svar:

Hej Hassan.

När ett samboförhållande tar slut, och en av samborna begär det, ska det enligt sambolagen göras en bodelning mellan samborna. I bodelningen ska all egendom som är samboegendom ingå. Med samboegendom avses den bostad och det bohag som någon av samborna äger “om egendomen förvärvats för gemensam användning”.

Enligt 6 § sambolagen avses med sambors gemensamt bohag, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. En bil faller inte under denna definition och är således inte att klassificera som bohag enligt sambolagen. Din bil omfattas dämed inte av sambolagens bodelningsregler och ingår inte i en bodelning.

Din sambo har enligt sambolagen inte några som helst rättigheter till din bil, eller värdet av densamma. Du behöver därför inte skriva ett samboavtal avseende din bil. Det bör noteras att det ibland förekommer att två sambor är samägare till en bil och även att någon av samborna anser sig vara dold samägare till en bil. Är någon samägare har den personen rätt till i vart fall en del av värdet på bilen. Detta är emellertid inte något som grundas på bestämmelserna i sambolagen varför det inte är möjligt att reglera den frågan i ett samboavtal.

Vill samborna reglera vad som gäller angående samägd egendom bör samborna istället ingå ett samäganderättsavtal. I de uppgifter som du har lämnat finns inte något som tyder på att din sambo skulle vara samägare. Frågan om eventuell samäganderätt till bilen kommer därför inte att behandlas ytterligare här i vårt svar.

Vi hoppas att vi har lyckats att besvara din frågeställning och att du känner dig trygg i att du får behålla din bil vid en separation – även om ni inte skriver något samboavtal avseende bilen.

Med vänlig hälsning / Juridex.se

Varukorg

Person som ska anlita en jurist till fast pris
Person som chattar med en jurist

Publicerat