Behöver du anlita en jurist? Ring till oss på 08-525 180 60.

Blir skulder gemensamma när man gifter sig?

Fråga:

Hej, vi ska gifta oss och jag undrar om våra skulder som vi har var för sig blir gemensamma när vi gifter oss? Anledningen är att min man har en väldigt taskig ekonomi sedan han var egenföretagare för ett antal år sedan. Jag vill absolut inte bli medansvarig för hans skulder efter det att vi gift oss och undrar därför om hans skulder blir även mina skulder efter det att vi gift oss. / Tack för hjälpen!

Par som ska göra en skuldhanteringsutredning


Svar:

Hej.

Enligt 1 kap 3 § äktenskapsbalken svarar varje make för sina skulder. Detta innebär att din make svarar själv för de skulder där han är låntagare och du svarar själv för de skulder där du är låntagare. Du kan därför gifta dig i lugn och ro utan att vara orolig för att du ska bli ansvarig för din makes skulder. Din make kan till och med försättas i konkurs utan att du blir ansvarig för att betala hans skulder.

Är ni däremot gemensamma låntagare till ett lån och din make inte har möjlighet att betala av på lånet är ansvarig för att betala tillbaka hela lånet. Därefter kan du vända dig mot din make och kräva att han betalar hälften av lånebeloppet till dig men det hjälper i regel föga om han är skuldsatt och inte har några pengar.

Även om du inte kan bli skyldig att betala din makes skulder är det viktigt att du kan bevisa att du är ägare till den egendom som du äger. Skulle din makes skulder leda till att Kronofogden gör utmätning i ert hem finns det i 4 kap 19 § utsökningsbalken en presumtionsregel som anger att om gäldenären, d v s din make, är gift och ni varaktigt sammanbor med varandra anses din make som ägare till egendomen, om du inte kan göra sannolikt att ni är samägare eller att du ensam är ägare till egendomen.

Enkelt förklarat innebär denna regel att om du har köpt t ex ett piano som finns i er bostad när Kronofogden kommer på besök för att göra utmätning utgår Kronofogden från att det är din makes piano. Det är upp till dig att bevisa och göra sannolikt att det är ditt piano. Lyckas du inte med detta kommer Kronofogden att utmäta pianot för din makes skuld.

Sammanfattningsvis behöver du inte vara orolig för att du ska bli ansvarig för din makes skulder på den grunden att ni gifter er. Han svarar för sina skulder och du svarar för dina skulder, även efter det att ni gift er.

Däremot bör du gå igenom er ekonomiska situation och säkerställa att du kan bevisa att du är ägare till din egendom. Anlita gärna en erfaren familjerättsjurist så kan hen snabbt och enkelt förklara hur reglerna tillämpas i just er situation och vilka åtgärder som ni bör vidta för att ni båda ska vara skyddade om någon av er drabbas av utmätning eller riskerar att försättas i konkurs.

Med vänlig hälsning / Juridex.se

Behöver du hjälp av en jurist?

Behöver du hjälp av en jurist är du välkommen att kontakta oss så ska vi se vad vi kan göra för dig. Beskriv vad du behöver hjälp med i kontaktfältet här nedanför så återkommer vi till dig så snart vi har tagit del av ditt meddelande.
Ditt namn*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Person som chattar med en jurist

Behöver du hjälp med juridiken?

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med juridiken. Du kan ringa till oss på 08-525 180 60, skicka ett mejl till info@juridex.se eller använda dig av kontaktfältet här nedanför.

Mikrojuridik

Artiklar om lån och skulder