Behöver du anlita en jurist? Ring till oss på 08-525 180 60.

Ärver jag min makes skulder?

Fråga:

Hej. Vi är gifta sedan många år och vi har båda barn sedan tidigare men inte några gemensamma barn. Min man har stora skulder sedan hans företag gick i konkurs för ett par år sedan. Det är fråga om skulder på flera miljoner. Nu undrar jag vad som händer om min man skulle avlida. Ärver jag då hans skulder eftersom vi är gifta eller kan jag på något annat sätt tvingas att betala hans skulder? Finns det något som jag kan göra för att jag inte ska ärva hans skulder? / Emily

Par som ska göra en skuldhanteringsutredning


Svar:

Hej Emily.

Enligt äktenskapsbalken svarar varje make för sina skulder. Du kan aldrig bli skyldig att betala din makes skulder på den grunden att ni är gifta. Detta gäller såväl om din make är i livet eller om han avlider. Att du inte är betalningsskyldig för din makes skulder följer direkt av lag och du behöver därför inte upprätta några juridiska dokument eller vidta några andra åtgärder.

Även om du inte är skyldig att betala din makes skulder kan dessa emellertid indirekt bli kostsamma för dig om din make avlider eller om ni skiljer er.

I båda situationerna ska det göras en bodelning. Vid denna bodelning ska ni lägga samman nettovärdet av ert respektive giftorättsgods och därefter ska ni dela detta värde så ni får hälften vardera. Har din make skulder som överstiger värdet på hans tillgångar innebär detta att han bidrar med ett värde om 0 kronor i bodelningen. Samtidigt har han rätt till hälften av nettovärdet på dina tillgångar. Uppgår nettovärdet av dina tillgångar till t ex 500 000 kronor kommer din make ha rätt till 250 000 kronor i bodelningen.

Detsamma gäller om din make avlider. Bodelningen ska då göras mellan dig och din makes särkullbarn som därmed har rätt till 250 000 kronor om vi utgår från exemplet ovan.

Sammanfattningsvis ärver du inte din makes skulder om han avlider. Däremot kommer hans skulder att påverka den bodelning som måste göras när din make avlider och detta kan leda till att din makes barn har rätt till nettovärdet på de av dina tillgångar som är giftorättsgods.

Det finns ett par olika åtgärder som du kan vidta för att skydda dina tillgångar om din make skulle avlida, som t ex skriva ett äktenskapsförord. Det är dock inte något som du kan göra på egen hand. Ett felaktigt utformat äktenskapsförord kan få ödesdigra konsekvenser och leda till att du riskerar att förlora hälften av värdet på din egendom om din make avlider eller om ni skiljer er.

Anlita därför en erfaren familjerättjurist som går igenom din situation och upprättar de dokument som behövs. Då kan du vara säker på att dina tillgångar är skyddade mot din makes skulder såväl om din make avlider som om ni skulle skilja er. Har du inte tillgång till en familjerättsjurist sedan tidigare är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Med vänlig hälsning / Juridex.se

Behöver du hjälp av en jurist?

Behöver du hjälp av en jurist är du välkommen att kontakta oss så ska vi se vad vi kan göra för dig. Beskriv vad du behöver hjälp med i kontaktfältet här nedanför så återkommer vi till dig så snart vi har tagit del av ditt meddelande.
Ditt namn*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Person som chattar med en jurist

Behöver du hjälp med juridiken?

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med juridiken. Du kan ringa till oss på 08-525 180 60, skicka ett mejl till info@juridex.se eller använda dig av kontaktfältet här nedanför.

Mikrojuridik

Artiklar om lån och skulder