Vem har rätt till husdjur som t ex en katt eller en hund vid en skilsmässa?

Ett inte helt ovanligt problem i samband med en skilsmässa är vem som har rätt till ett husdjur som t ex en hund eller en katt. I äktenskapsbalken, som är den lag vilken reglerar hur egendom ska fördelas i samband med en skilsmässa, finns inte några särskilda regler för husdjur. Ur juridisk synvinkel är husdjur i bodelning till följd av en skilsmässa att betrakta som lös egendom. Samma regler därför för husdjur som t ex möbler, bilar etc.

Ett husdjur ska därför ingå i den bodelning som makarna är skyldiga att göra i samband med en skilsmässa.

Enligt bodelningsreglerna har en make som är ägare till viss egendom rätt att på sin lott i bodelningen i första hand få tilldelat sig sin egen egendom. Även om ett husdjur ingår i bodelningen kan den make som är ägare till husdjuret begära att få husdjuret på sin lott i bodelningen. Värdet av husdjuret räknas därvid av på ägarens lott i bodelningen.

En inte helt ovanligt situation är att båda makarna bidragit till förvärvet och att husdjuret därför ägs av dem båda. De är därmed samägare till egendomen. I denna situation är det upp till makarna att komma överens om vem som ska behålla husdjuret. Lyckas inte makarna komma överens har makarna möjlighet att begära att en bodelningsförrättare utses varefter det är upp till bodelningsförrättaren att avgöra vem som ska få behålla husdjuret. Kostnaden för bodelningsförrättaren betalas av makarna.

Varukorg

Juridex.se