Vem har rätt till husdjur som t ex en katt eller en hund vid en skilsmässa?

Ett inte helt ovanligt problem i samband med en skilsmässa är vem som har rätt till ett husdjur som t ex en hund eller en katt. I äktenskapsbalken, som är den lag vilken reglerar hur egendom ska fördelas i samband med en skilsmässa, finns inte några särskilda regler för husdjur. Ur juridisk synvinkel är husdjur i bodelning till följd av en skilsmässa att betrakta som lös egendom. Samma regler därför för husdjur som t ex möbler, bilar etc.

Ett husdjur ska därför ingå i den bodelning som makarna är skyldiga att göra i samband med en skilsmässa.

Enligt bodelningsreglerna har en make som är ägare till viss egendom rätt att på sin lott i bodelningen i första hand få tilldelat sig sin egen egendom. Även om ett husdjur ingår i bodelningen kan den make som är ägare till husdjuret begära att få husdjuret på sin lott i bodelningen. Värdet av husdjuret räknas därvid av på ägarens lott i bodelningen.

En inte helt ovanligt situation är att båda makarna bidragit till förvärvet och att husdjuret därför ägs av dem båda. De är därmed samägare till egendomen. I denna situation är det upp till makarna att komma överens om vem som ska behålla husdjuret. Lyckas inte makarna komma överens har makarna möjlighet att begära att en bodelningsförrättare utses varefter det är upp till bodelningsförrättaren att avgöra vem som ska få behålla husdjuret. Kostnaden för bodelningsförrättaren betalas av makarna.

Varukorg

Andra artiklar om bodelning mellan makar

 • Lån, skulder och andra krediter som enskild egendom i ett äktenskapsförord

  Lån, skulder och andra krediter som enskild egendom i ett äktenskapsförord

  Hej, hur kan man i ett äktenskapsförord ange att en fastighet samt tillhörande lån inte ska ingå i giftorättsgods. Dvs hur skriver man för att mina lån i min fastighet ska vara mina egna och inte ingå i en bodelning? Svar: Hej! Reglerna om äktenskapsförord omfattar endast tillgångar. Det är …Läs mer »
 • Gift dig rik. Skilj dig ännu rikare – konsten att skilja sig till rikedom.

  Gift dig rik. Skilj dig ännu rikare – konsten att skilja sig till rikedom.

  Ivana Trump gjorde det. Så även Heather Mills och Kevin Federline för att nämna några. De blev samtliga rika genom att gifta sig med en förmögen person. Dessutom blev de ännu rikare den dag som de skiljde sig. Denna typ av skilsmässor skapar självfallet uppmärksamhet. Det spekuleras om varför personen …Läs mer »
 • Enskild egendom – Egendomen som inte ingår i en bodelning

  Enskild egendom – Egendomen som inte ingår i en bodelning

  Egendomen i ett äktenskap kan delas upp i två kategorier – enskild egendom och giftorättsgods. Vilken kategori som viss egendom tillhör har inte någon betydelse under själva äktenskapet. Det är först när äktenskapet upphör och en bodelning mellan makarna ska göras som detta har betydelse. I en bodelning ingår endast …Läs mer »
 • Giftorättsgods – vad innebär det och vilken egendom ingår?

  Giftorättsgods – vad innebär det och vilken egendom ingår?

  Egendomen i ett äktenskap kan delas upp i två kategorier – giftorättsgods och enskild egendom. Den egendom som är giftorättsgods ingår i en bodelning mellan makarna om de skiljer sig eller någon av dem avlider. Den egendom som är enskild egendom ingår inte i en bodelning mellan makarna. Vilken egendom …Läs mer »
 • Måste man göra bodelning efter en skilsmässa?

  Måste man göra bodelning efter en skilsmässa?

  Bodelning är den fördelning av makarnas egendom som sker efter att ett äktenskap upphört. Detta gäller oavsett om äktenskapet upphört genom skilsmässa eller på grund av att en av makarna avlidit – i detta avseende är reglerna desamma. I denna artikel behandlas emellertid endast vad som gäller med avseende på bodelning efter en …Läs mer »