Behöver du anlita en jurist? Ring till oss på 08-525 180 60.

Vilket lands lag bestämmer hur arvet efter mig ska fördelas om jag bor i Spanien?  

Fråga:

Jag är utflyttad och bor i Spanien sedan drygt sex år. Jag har två vuxna barn med familjer, ett barn bor i Italien och det andra barnet bor i Grekland. Efter att ha läst ett par artiklar på er hemsida har jag förstått att arvet efter mig kommer att fördelas enligt spansk lag. Är det verkligen rätt? Både jag och mina barn är svenska medborgare och det verkar mer logiskt om mitt arv delas enligt svensk lag. Dessutom vet jag inte vad det får för följder om arvet fördelas enligt spansk lag.  / Anita 

Kvinna som ska skriva ett testamente


Svar:

Hej Anita.  

Vid internationella arvssituationer är det arvsförordningen, även benämnd successionsförordningen, som reglerar vilken lag som ska tillämpas på arvet. Arvsförordningen är en EU-rättslig lagstiftning som gäller i både Sverige och Spanien.  

Enligt artikel 12 pkt 1 i arvsförordningen är huvudregeln att lagen i det land där den avlidne hade hemvist vid sin död ska tillämpas på arvet. Har du hemvist i Spanien när du avlider är utgångspunkten därför att spansk rätt ska tillämpas på ditt arv. I vilka länder som dina barn är bosatta har inte någon betydelse. 

Under andra punkten i artikel 12 finns en undantagsbestämmelse som anger att “om det framgår av alla omständigheter i fallet att den avlidne vid sin död uppenbart hade en närmare anknytning till en annan stat än den vars lag skulle vara tillämplig enligt punkt 1, ska lagen i den andra staten vara tillämplig på arvet”. Det är emellertid endast i mycket sällsynta undantagsfall som denna bestämmelse är tillämplig.  

Du har därför förstått helt rätt att när du avlider kommer spansk rätt att avgöra hur arvet efter dig ska fördelas. Detta gäller under förutsättning att du vid den tidpunkten fortfarande har hemvist i Spanien.  

Emellertid kan du, under vissa förutsättningar, själv bestämma att svensk lag ska tillämpas på ditt arv.  

Möjligt att i testamente föreskriva att svensk lag ska vara tillämplig

Vid utformningen av arvsförordningen ansåg man det vara viktigt att det skulle finnas en möjlighet för privatpersoner att kunna välja lagen i det land där hen är medborgare. Ofta är det den lagstiftning som en privatperson har bäst kunskap om. En svensk medborgare som efter sin pensionering flyttat utomlands har i de flesta fall betydligt bättre kunskap om svensk arvsrätt jämfört med t ex spansk rätt.  

Artikel 22 i arvförordningen innehåller därför en bestämmelse som gör det möjligt för dig att göra ett lagval där du anger att svensk lag ska tillämpas på ditt arv. Gör du ett sådant lagval kommer svensk rätt att tillämpas på ditt arv även om både du och dina barn är bosatta utomlands.  

Vi hoppas att vi har lyckats besvara din frågeställning och vill du att svenska arvsregler ska tillämpas på ditt arv hjälper vi dig gärna att upprätta de juridiska dokument som du behöver.  

Med vänlig hälsning / Juridex.se 

Vill du ha hjälp med att skriva ditt testamente?

Ska du skriva ett testamente och vill vara säker på att det blir korrekt utformat kan en av våra familjerättsjurister upprätta ditt testamente. Detta dessutom till ett fast pris om endast 995 kr! Skickar du ett meddelande via kontaktformuläret här nedanför blir du kontaktad av en av våra familjerättsjurister redan inom en eller ett par timmar.
Ditt namn*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Person som chattar med en jurist

Behöver du hjälp med juridiken?

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med juridiken. Du kan ringa till oss på 08-525 180 60, skicka ett mejl till info@juridex.se eller använda dig av kontaktfältet här nedanför.

Mikrojuridik
Banner för hjälp med att skriva testamente

Artiklar om arv och testamente

Frågor & Svar om arv och testamente