Behöver du anlita en jurist? Ring till oss på 08-525 180 60.

Min mamma vill att vi ska ärva henne enligt grekisk lag – är det möjligt?

Fråga:

Min mamma kom med min pappa till Sverige i slutet på 70-talet och har bott här sedan dess. De är idag skilda sedan mer än tio år. Jag och mina två bröder är födda i Sverige, är svenska medborgare och har aldrig bott i Grekland mer än några veckor på sommaren. Nu har min mamma fått för sig att vi ska ärva henne enligt grekisk lag fastän hon egentligen inte vet vad det innebär. Jag är rädd för att det innebär att jag får mindre i arv. Är det verkligen möjligt för min mamma att bestämma att grekisk lag ska gälla fastän både vi och hon bor i Sverige? Borde inte svensk lag gälla i stället?

Kvinna som ska skriva ett testamente


/Maria

Svar:

Hej Maria.

Enligt artikel 21 i arvsförordningen ska lagen i det land där personen har hemvist när hen avlider tillämpas på frågan om arv. Detta innebär att om din mamma har hemvist i Sverige när hon avlider är huvudregeln att svensk rätt ska tillämpas vid fördelningen av hennes arv. Arvet kommer då att fördelas enligt reglerna i ärvdabalken som stadgar att du och dina bröder har rätt till var sin tredjedel av er mammas kvarlåtenskap.

Är din mamma grekisk medborgare finns det emellertid en möjlighet för henne att välja att grekisk lag ska styra hur arvet efter henne ska fördelas. Denna möjlighet framgår av artikel 22 i arvsförordningen. Enligt denna bestämmelse kan din mamma avge “en förklaring i form av ett förordnande om kvarlåtenskap eller framgå av villkoren i ett sådant” där hon anger att grekisk rätt ska tillämpas på hennes arv.

Hur detta förordnande ska vara utformat för att vara giltigt avgörs enligt grekisk rätt och inte enligt svensk rätt. Det dokument i vilket hon skriver att grekisk lag ska tillämpas på hennes arv måste därför uppfylla de krav som gäller för förordnanden av kvarlåtenskap enligt grekisk rätt. Uppfyller dokumentet inte de krav som gäller enligt grekisk rätt är förordnandet ogiltigt med följd att svensk rätt ska tillämpas på arvet.

Sammanfattningsvis är utgångspunkten att svensk rätt ska tillämpas på arvet efter din mamma. Vill din mamma att grekisk rätt ska tillämpas på arvet är det, under förutsättning att hon är grekisk medborgare, möjligt för henne att åstadkomma detta. Det krävs dock att hon upprättar ett särskilt dokument, som ska upprättas enligt grekisk lag, där hon anger att grekisk rätt ska tillämpas på hennes arv.

Vi hoppas att vi har lyckats besvara din fråga. Tveka inte att återkomma om något är oklart eller om du har några frågor eller funderingar i övrigt rörande arv eller testamente.

Med vänlig hälsning / Juridex.se

Vill du ha hjälp med att skriva ditt testamente?

Ojdå! Vi kunde inte hitta ditt formulär.

Person som chattar med en jurist

Behöver du hjälp med juridiken?

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med juridiken. Du kan ringa till oss på 08-525 180 60, skicka ett mejl till info@juridex.se eller använda dig av kontaktfältet här nedanför.

Mikrojuridik
Banner för hjälp med att skriva testamente

Artiklar om arv och testamente

 • Ändring av testamente – vad ska jag tänka på?

  Ändring av testamente – vad ska jag tänka på?

  Det är inte ovanligt att en person som skrivit ett testamente senare vill ändra testamentet. Anledningen till detta kan vara …
 • Arvslott och laglott

  Arvslott och laglott

  Arvslott och laglott är två grundläggande begrepp inom arvsrätten och de har framförallt betydelse när det finns ett testamente. Har …
 • Formkrav för giltigt testamente

  Formkrav för giltigt testamente

  Reglerna avseende testamente finns i ärvdabalken. Enligt ärvdabalkens regler måste ett testamente vara utformat på ett visst sätt för att …
 • Bevittning av testamente – Vad gäller?

  Bevittning av testamente – Vad gäller?

  Ett testamente måste uppfylla vissa formkrav för att vara gällande. Ett av de krav som gäller för testamente är att …
 • När ärver en sambo?

  När ärver en sambo?

  Sambor ingår inte i den legala arvsordningen, det vill säga de personer som enligt ärvdabalken har rätt till arv efter …

Frågor & Svar om arv och testamente