Min mamma vill att vi ska ärva henne enligt grekisk lag – är det möjligt?

Fråga:

Min mamma kom med min pappa till Sverige i slutet på 70-talet och har bott här sedan dess. De är idag skilda sedan mer än tio år. Jag och mina två bröder är födda i Sverige, är svenska medborgare och har aldrig bott i Grekland mer än några veckor på sommaren. Nu har min mamma fått för sig att vi ska ärva henne enligt grekisk lag fastän hon egentligen inte vet vad det innebär. Jag är rädd för att det innebär att jag får mindre i arv. Är det verkligen möjligt för min mamma att bestämma att grekisk lag ska gälla fastän både vi och hon bor i Sverige? Borde inte svensk lag gälla i stället?

Kvinna som ska skriva ett testamente


/Maria

Svar:

Hej Maria.

Enligt artikel 21 i arvsförordningen ska lagen i det land där personen har hemvist när hen avlider tillämpas på frågan om arv. Detta innebär att om din mamma har hemvist i Sverige när hon avlider är huvudregeln att svensk rätt ska tillämpas vid fördelningen av hennes arv. Arvet kommer då att fördelas enligt reglerna i ärvdabalken som stadgar att du och dina bröder har rätt till var sin tredjedel av er mammas kvarlåtenskap.

Är din mamma grekisk medborgare finns det emellertid en möjlighet för henne att välja att grekisk lag ska styra hur arvet efter henne ska fördelas. Denna möjlighet framgår av artikel 22 i arvsförordningen. Enligt denna bestämmelse kan din mamma avge “en förklaring i form av ett förordnande om kvarlåtenskap eller framgå av villkoren i ett sådant” där hon anger att grekisk rätt ska tillämpas på hennes arv.

Hur detta förordnande ska vara utformat för att vara giltigt avgörs enligt grekisk rätt och inte enligt svensk rätt. Det dokument i vilket hon skriver att grekisk lag ska tillämpas på hennes arv måste därför uppfylla de krav som gäller för förordnanden av kvarlåtenskap enligt grekisk rätt. Uppfyller dokumentet inte de krav som gäller enligt grekisk rätt är förordnandet ogiltigt med följd att svensk rätt ska tillämpas på arvet.

Sammanfattningsvis är utgångspunkten att svensk rätt ska tillämpas på arvet efter din mamma. Vill din mamma att grekisk rätt ska tillämpas på arvet är det, under förutsättning att hon är grekisk medborgare, möjligt för henne att åstadkomma detta. Det krävs dock att hon upprättar ett särskilt dokument, som ska upprättas enligt grekisk lag, där hon anger att grekisk rätt ska tillämpas på hennes arv.

Vi hoppas att vi har lyckats besvara din fråga. Tveka inte att återkomma om något är oklart eller om du har några frågor eller funderingar i övrigt rörande arv eller testamente.

Med vänlig hälsning / Juridex.se

Vill du ha hjälp med att skriva ditt testamente?

Ska du skriva ett testamente och vill vara säker på att det blir korrekt utformat kan en av våra familjerättsjurister upprätta ditt testamente. Detta dessutom till ett fast pris om endast 995 kr! Skickar du ett meddelande via kontaktformuläret här nedanför blir du kontaktad av en av våra familjerättsjurister redan inom en eller ett par timmar.
Ditt namn*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Person som chattar med en jurist

Behöver du hjälp med juridiken?

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med juridiken. Du kan skicka ett mejl till oss på info@juridex.se eller använda dig av kontaktfältet här nedanför.

Mikrojuridik
Banner för hjälp med att skriva testamente

Artiklar om arv och testamente

 • Jämkning av testamente

  Jämkning av testamente

  Jämkning av testamente är något som kan bli aktuellt när ett testamente inkräktar på en bröstarvinges rätt till laglott. Jämkning …
 • Arvslott och laglott

  Arvslott och laglott

  Arvslott och laglott är två grundläggande begrepp inom arvsrätten och de har framförallt betydelse när det finns ett testamente. Har …
 • Lilla prisbasbeloppsregeln

  Lilla prisbasbeloppsregeln

  Lilla prisbasbeloppsregeln är en skyddsregel som innebär att en efterlevande sambo vid fördelningen av samboegendom alltid har rätt till ett …
 • Ändring av testamente – vad ska jag tänka på?

  Ändring av testamente – vad ska jag tänka på?

  Det är inte ovanligt att en person som skrivit ett testamente senare vill ändra testamentet. Anledningen till detta kan vara …
 • Vem som ärver när du inte har skrivit ett testamente

  Vem som ärver när du inte har skrivit ett testamente

  När en person avlider, och den avlidne inte har skrivit ett testamente, ska kvarlåtenskapen fördelas mellan arvingarna enligt “den legala …

Frågor & Svar om arv och testamente