Bestrida testamente

Bestrida testamente

Fråga:

Hej. Min frus mamma har gått bort. Nu har det visat sig att hon hade skrivit ett testamente där min fru i princip inte får någonting i arv medans en av hennes systrar bland annat få överta ett fritidshus (som är värt en hel del pengar) och som funnits i släkten under lång tid. Mamman var senil på slutet och det verkar inte som det har gått rätt till när mamman skrev under testamentet. Vi fick rådet att vi skulle bestrida testamentet men förstår inte riktigt hur det går till eller var man gör det någonstans. Så vi undrar hur man gör för att bestrida ett testamente? Med vänlig hälsning / Fredrik

Kvinna som ska skriva ett testamente


Svar:

Hej Fredrik.

Uttrycket bestrida testamente är inte något som används inom juridiken. Det är snarast ett vardagsuttryck som används för att uttrycka att man av något skäl anser att ett testamente inte ska tillämpas. Inom arvsrätten använder man sig i stället av två begrepp – jämkning av testamente och klander av testamente.

Jämkning av testamente används när bröstarvingar anser att deras rätt till laglott har kränkts, d v s de inte får ut hela den laglott som de har rätt till enligt lag.

Klander av testamente används när man anser att ett testamente är ogiltigt i något avseende, t e x på grund av att testatorn inte har varit vid sina sinnes fulla bruk eller bevittningen inte har skett enligt reglerna i ärvdabalken.

Av de uppgifter som vi har tillgång till verkar det som att både jämkning och klander av testamentet kan bli aktuellt. Att din frus syster får en betydligt större del av arvet innebär sannolikt att din hustrus rätt till laglott har kränkts. Vill din fru åberopa sin rätt till laglott ska hon begära jämkning av testamentet.

Anser din fru att testamentet är ogiltigt på grund av att hennes mamma var senil och inte förstod innebörden av testamentet, eller att något i övrigt som skedde i samband med att testamentet skrevs innebär att testamentet är ogiltigt, ska din fru klandra testamentet.

Din fru kan begära både jämkning av testamentet och klandra testamentet. Reglerna kring jämkning och klander av testamente är komplicerade och ni bör vända er till en familjerättsjurist som går igenom ert ärende. Den familjerättsjurist som ni anlitar kan relativt snabbt gå igenom ert ärende och göra en bedömning av vilka möjligheter som ni har och därefter även företräda er om det skulle utmynna i en tvist inför domstol.

Vi hoppas att vi har lyckats redogöra för grunderna avseende hur din fru kan “bestrida” testamentet och vilka möjligheter som står till buds i form av jämkning och klander. Tveka inte att återkomma om vi har varit oklara i något avseende eller du har frågor eller funderingar i övrigt så ska vi försöka att räta ut eventuella frågetecken.

Med vänlig hälsning / Juridex.se

Relevanta lagrum: 7 kap 3 § och 14 kap 5 § ärvdabalken (1958:637). 

Vill du ha hjälp med att skriva ditt testamente?

Ska du skriva ett testamente och vill vara säker på att det blir korrekt utformat kan en av våra familjerättsjurister upprätta ditt testamente. Detta dessutom till ett fast pris om endast 995 kr! Skickar du ett meddelande via kontaktformuläret här nedanför blir du kontaktad av en av våra familjejurister redan inom en eller ett par timmar.
Ditt namn*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Varukorg

Mikrojuridik
Banner för hjälp med att skriva testamente

Artiklar om arv och testamente

 • Formkrav för giltigt testamente

  Formkrav för giltigt testamente

  Reglerna avseende testamente finns i ärvdabalken. Enligt ärvdabalkens regler måste ett testamente vara utformat på ett visst sätt för att …
 • Bevittning av testamente – Vad gäller?

  Bevittning av testamente – Vad gäller?

  Ett testamente måste uppfylla vissa formkrav för att vara gällande. Ett av de krav som gäller för testamente är att …
 • Lilla prisbasbeloppsregeln

  Lilla prisbasbeloppsregeln

  Lilla prisbasbeloppsregeln är en skyddsregel som innebär att en efterlevande sambo vid fördelningen av samboegendom alltid har rätt till ett …
 • Testamente och enskild egendom

  Testamente och enskild egendom

  De flesta av oss borde överväga att skriva ett testamente där vi anger att vår kvarlåtenskap ska ärvas av våra …
 • Arvslott och laglott

  Arvslott och laglott

  Arvslott och laglott är två grundläggande begrepp inom arvsrätten och de har framförallt betydelse när det finns ett testamente. Har …

Frågor & Svar om arv och testamente