Är ett avtal om arv giltigt?

Fråga:

Vår farbror har avlidit. Han hade inte några barn och han har skrivit ett testamente där han skrivit att jag och min bror ska få dela på arvet efter honom. För ett par dagar sedan blev vi kontaktade av en granne till vår farbror. Grannen visade upp ett kontrakt där vår farbror har skrivit att grannen ska få vår farbrors båt när han avlidit. Båten är värd en hel del pengar (mer än 500 000 kronor) och vi blev mycket förvånade över kontraktet då vår farbror aldrig har sagt något om detta. Tvärtom har han ofta nämnt att vi skulle få ta över båten när han avlidit. Vi undrar därför om grannen verkligen har rätt till båten eller om det finns något som vi kan göra för att få behålla båten. / Johan

Kvinna som ska skriva ett testamente


Svar:

Hej Johan.

Vi har inte tillgång till en kopia av avtalet mellan er farbror och hans granne varför vi inte kan uttala oss specifikt om just det avtalet och vad som gäller i er situation.

Generellt gäller emellertid att avtal i vilket en person anger vad som ska ske med hens egendom när hen avlider inte är gällande. Denna typ av avtal benämns inom juridiken för “adkvisitiva arvsavtal”. Ärvdabalken anger uttryckligen att denna typ av avtal inte är tillåtna.

17 kap 3 § ärvdabalken

“Avtal, varigenom arvlåtare förfogat över sin kvarlåtenskap, är ej gällande”.

Denna bestämmelse innebär att den som vill bestämma över vad som ska ske med de tillgångar som efterlämnas måste skriva ett testamente. Testamentet måste dessutom uppfylla de krav som ärvdabalken ställer på ett testamente, som till exempel bevittning, för att det ska vara giltigt. I princip är alla andra former av avtal eller utfästelser om vad som ska ske med den avlidnes egendom när hen har avlidit ogiltiga.

Uppfyller inte det dokument som er farbrors granne har visat upp de krav som gäller för ett testamente har dokumentet sannolikt inte någon rättslig verkan, d v s er granne har inte rätt till båten. Om så är fallet är det emellertid inte möjligt att avgöra med bestämdhet utan att ha tillgång till en kopia av dokumentet. Vår rekommendation är därför att ni låter en erfaren familjerättsjurist granska testamentet. Då får ni snabbt besked om testamentet är giltigt eller ej.

Med vänlig hälsning / Juridex.se

Vill du ha hjälp med att skriva ditt testamente?

Ska du skriva ett testamente och vill vara säker på att det blir korrekt utformat kan en av våra familjerättsjurister upprätta ditt testamente. Detta dessutom till ett fast pris om endast 995 kr! Skickar du ett meddelande via kontaktformuläret här nedanför blir du kontaktad av en av våra familjerättsjurister redan inom en eller ett par timmar.
Ditt namn*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Person som chattar med en jurist

Behöver du hjälp med juridiken?

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med juridiken. Du kan skicka ett mejl till oss på info@juridex.se eller använda dig av kontaktfältet här nedanför.

Mikrojuridik
Banner för hjälp med att skriva testamente

Artiklar om arv och testamente

Frågor & Svar om arv och testamente