Behöver du anlita en jurist? Ring till oss på 08-525 180 60.

Sambors arvsrätt

Något som många lever i okunskap om är sambors arvsrätt, eller snarare icke-arvsrätt. Enligt ärvdabalken, som reglerar den svenska arvsrätten, ärver sambor inte varandra. När en sambo avlider har den kvarlevande sambon således inte någon rätt till arv från den avlidne sambon. I stället är det i första hand den avlidne sambons bröstarvingar, d v s barn och barnbarn, som ärver egendomen.

Kvinna som ska skriva ett testamente


Finns det inte några bröstarvingar ärvs den avlidne sambons egendom av hens föräldrar. Är föräldrarna avlidna ärvs egendomen av den avlidnes syskon. Har något av syskonen tidigare avlidit ärver dess barn. Finns det inga föräldrar, syskon eller syskonbarn ärver den avlidnes farföräldrar eller morföräldrar. Är även de avlidna ärver den avlidnes farbröder, fastrar, morbröder och mostrar. Deras barn, d v s den avlidnes kusiner, har emellertid inte någon rätt till arv.

Finns det inte några släktingar tillfaller arvet Allmänna arvsfonden. Som framgår har en sambo enligt den legala arvsordningen inte vid något tillfälle arvsrätt efter sin avlidne sambo.

Här följer ett mycket enkelt exempel för att illustrera hur reglerna är utformade:

Exempel:

Anna och Bernard är sambor. De har inte några gemensamma barn men Bernard har en dotter, Christel, från ett tidigare förhållande. När Anna och Bernard varit sambor under ett stort antal år avlider plötsligt Bernard som efterlämnar en kvarlåtenskap om en miljon kronor. Detta belopp ärvs i sin helhet av hans dotter Christel då Anna inte har någon arvsrätt efter Bernard.

Det har inte heller någon betydelse hur länge parterna har varit sambo, den efterlevande sambon har ändock inte någon arvsrätt. Det finns otaliga exempel där två personer varit sambo under lång tid och när en av samborna har avlidit har den efterlevande sambon upptäckt att han eller hon inte har någon rätt till arv. Ett praktiskt exempel på sambors arvsrätt, d v s att sambon inte har rätt till arv, är den uppmärksammade arvstvisten efter författaren Stieg Larsson där den efterlevande sambon inte hade rätt till arv trots ett mer än tjugoårigt samboskap.

För att sambor ska kunna ärva varandra krävs att det upprättas ett testamente där det anges att samborna ärver varandra. Det är fullt möjligt att i testamentet ange att efterlevande sambo ska ärva all egendom eller endast viss egendom. Samborna kan välja att upprätta ett inbördes testamente, d v s ett gemensamt testamente som undertecknas av båda samborna eller var sitt enskilt testamente.

Observera att det inte är möjligt att helt ”testamentera bort” bröstarvingar. Har den avlidne sambon bröstarvingar har dessa rätt till arv även om det finns ett testamente som föreskriver att det efterlevande sambon ska ha all egendom. En bröstarvinge har i princip alltid rätt till sin laglott även om testamentet anger något annat.

Det är i princip inte möjligt för ett par som är sambor att erhålla samma arvsrättsliga skydd som ett gift par. Genom att upprätta ett testamente och även teckna någon form av efterlevandeförsäkring är det emellertid möjligt att erhålla ett bra skydd vid sambons bortgång. Vill man ha det skydd som äktenskapsbalken ger ett gift par har samborna inte något annat val än att gifta sig.

Vill du ha hjälp med att skriva ditt testamente?

Ska du skriva ett testamente och vill vara säker på att det blir korrekt utformat kan en av våra familjerättsjurister upprätta ditt testamente. Detta dessutom till ett fast pris om endast 995 kr! Skickar du ett meddelande via kontaktformuläret här nedanför blir du kontaktad av en av våra familjerättsjurister redan inom en eller ett par timmar.
Ditt namn*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Person som chattar med en jurist

Behöver du hjälp med juridiken?

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med juridiken. Du kan ringa till oss på 08-525 180 60, skicka ett mejl till info@juridex.se eller använda dig av kontaktfältet här nedanför.

Mikrojuridik
Banner för hjälp med att skriva testamente

Artiklar om arv och testamente

 • Delgivning av testamente

  Delgivning av testamente

  Med delgivning avses inom juridiken att en handling skickas eller lämnas till någon som har behörighet att ta emot den. …
 • Testamente och enskild egendom

  Testamente och enskild egendom

  De flesta av oss borde överväga att skriva ett testamente där vi anger att vår kvarlåtenskap ska ärvas av våra …
 • Vem som ärver när du inte har skrivit ett testamente

  Vem som ärver när du inte har skrivit ett testamente

  När en person avlider, och den avlidne inte har skrivit ett testamente, ska kvarlåtenskapen fördelas mellan arvingarna enligt “den legala …
 • Arvslott och laglott

  Arvslott och laglott

  Arvslott och laglott är två grundläggande begrepp inom arvsrätten och de har framförallt betydelse när det finns ett testamente. Har …
 • Jämkning av testamente

  Jämkning av testamente

  Jämkning av testamente är något som kan bli aktuellt när ett testamente inkräktar på en bröstarvinges rätt till laglott. Jämkning …

Frågor & Svar om arv och testamente