Sambors arvsrätt

Något som väldigt många lever i okunskap om är sambors arvsrätt, eller snarare icke-arvsrätt. Enligt ärvdabalken, som reglerar den svenska arvsrätten, ärver sambor inte varandra. När en sambo avlider har den kvarlevande sambon således inte någon rätt till arv från den avlidne sambon. Istället är det i första hand den avlidne sambons bröstarvingar, d v s barn och barnbarn, som ärver egendomen.

Skriv testamente med hjälp av dokumentmall

Finns det inte några bröstarvingar ärvs den avlidnes egendom av den avlidnes föräldrar. Är föräldrarna avlidna ärvs egendomen av den avlidnes syskon. Har något av syskonen tidigare avlidit ärver dess barn. Finns det inga föräldrar, syskon eller syskonbarn ärver den avlidnes farföräldrar eller morföräldrar. Är även de avlidna ärver den avlidnes farbröder, fastrar, morbröder och mostrar. Deras barn, d v s den avlidnes kusiner, har emellertid inte någon rätt till arv.

Finns det inte några släktingar tillfaller arvet Allmänna arvsfonden. Som framgår har en sambo enligt den allmänna arvsordningen inte vid något tillfälle arvsrätt efter sin avlidne sambo.

Här följer ett mycket enkelt exempel för att illustrera hur reglerna är utformade:

Ex. Anna och Bernard är sambor. De har inte några gemensamma barn men Bernard har en dotter, Christel, från ett tidigare förhållande. När Anna och Bernard varit sambo under ett stort antal år avlider plötsligt Bernard som efterlämnar en kvarlåtenskap om en miljon kronor. Detta belopp ärvs i sin helhet av hans dotter Christel då Anna inte har någon arvsrätt efter Bernard.

Det har inte heller någon betydelse hur länge parterna har varit sambo, den efterlevande sambon har ändock inte någon arvsrätt. Det finns otaliga exempel där två personer varit sambo under lång tid och när en av samborna har avlidit har den efterlevande sambon upptäckt att han eller hon inte har någon rätt till arv. Ett praktiskt exempel på sambors arvsrätt, d v s att sambon inte har rätt till arv, är den uppmärksammade arvstvisten efter författaren Stieg Larsson där den efterlevande sambon inte hade rätt till arv trots ett mer än tjugoårigt samboskap.

För att sambor ska kunna ärva varandra krävs att det upprättas ett testamente där det anges att samborna ärver varandra. Det är fullt möjligt att i testamentet ange att efterlevande sambo ska ärva all egendom eller endast viss egendom. Samborna kan välja att upprätta ett inbördes testamente, d v s ett gemensamt testamente som undertecknas av båda samborna eller var sitt enskilt testamente.

Observera att det inte är möjligt att helt ”testamentera bort” bröstarvingar. Har den avlidne sambon bröstarvingar har dessa en rätt till arv även om även om det finns ett testamente som föreskriver att det efterlevande sambon ska ha all egendom. En bröstarvinge har i princip alltid rätt till sin laglott även om testamentet anger något annat.

Det är i princip inte möjligt för ett par som är sambor att erhålla samma arvsrättsliga skydd som ett gift par. Genom att upprätta ett testamente och även teckna någon form av efterlevandeförsäkring är det emellertid möjligt att erhålla ett bra skydd vid sambons bortgång. Vill man ha det skydd som äktenskapsbalken ger ett gift par har samborna inte något annat val än att gifta sig.

Varukorg

Sök efter det juridiska dokument som du behöver

Andra artiklar om sambor

 • Bodelning mellan sambor – Allt du behöver veta. Och lite till.

  Bodelning mellan sambor – Allt du behöver veta. Och lite till.

  En bodelning mellan sambor kan bli aktuell vid två tillfällen – när en av samborna avlider eller samboförhållandet upphör av annan anledning och denna anledning inte är att samborna gifter sig. När två sambor gifter sig upphör samboförhållandet men det finns inte någon anledning att göra en bodelning. Relationen kvarstår …Läs mer »
 • Samboegendom – Vilken egendom ingår?

  Samboegendom – Vilken egendom ingår?

  Samboegendom är den egendom vilken ingår i en bodelning mellan sambor. Det kan ibland vara svårt att avgöra om ett visst föremål eller en bostad ska betraktas som samboegendom. Det är inte heller ovanligt att två sambor som befinner sig in en separation har motsatta uppfattningar. Ofta sker en sammanblandning …Läs mer »

Andra artiklar om arv och testamente

 • Skriva testamente – Så här gör du

  Skriva testamente – Så här gör du

  Ska du skriva ett testamente och funderar du själv på att fatta pennan? Eller kanske ska du hjälpa en bekant att skriva sitt testamente? Då kan denna artikel vara till hjälp. Vi kommer att, punkt för punkt, gå igenom de olika delarna av ett testamente och vad du bör tänka …Läs mer »
 • Person som ska ärva har flyttat till ny adress – Behöver jag ändra i testamentet?

  Person som ska ärva har flyttat till ny adress – Behöver jag ändra i testamentet?

  Hej! För en tid sedan köpte jag en mall för testamente från er och upprättade ett testamente. I testamentet testamenterade jag min fastighet till en släkting och jag skrev hennes namn, personnummer och adress. Nu har hon flyttat till en ny adress. Måste jag ändra i testamentet? Kan jag gå …Läs mer »
 • Testamente och enskild egendom

  Testamente och enskild egendom

  De flesta av oss borde överväga att skriva ett testamente där vi anger att vår kvarlåtenskap ska ärvas av våra arvingar som enskild egendom. Att arvingarna ärver egendomen som enskild egendom innebär att denna inte kommer att ingå i en bodelning om arvingen skiljer sig eller avlider. Genom att skriva …Läs mer »
 • Testamentet är förfalskat – Vad kan jag göra?

  Testamentet är förfalskat – Vad kan jag göra?

  Jag är övertygad om att min mammas testamente är förfalskat och behöver veta vad jag ska göra. Min mamma gick bort i slutet av sommaren. Därefter har det varit totalt kaos. Bara några veckor efter det att hon gått bort fick vi besked om att det fanns ett testamente i …Läs mer »
 • Testamentet är inte bevittnat – Är det giltigt?

  Testamentet är inte bevittnat – Är det giltigt?

  Min morbror avled mycket hastigt. När man skulle gå igenom hans lägenhet hittade man ett testamente där han gav bort allt sitt arv två av hans syskonbarn. Nu har det uppstått en diskussion om vad som gäller då en annan släkting påstår att testamentet är ogiltigt eftersom det inte är …Läs mer »