Hur gör jag för att överklaga ett testamente?

Hur gör jag för att överklaga ett testamente?

Fråga:

Min pappa gick bort för ett par månader sedan. Förra veckan fick jag ett brev med en kopia av ett testamente som min pappa ska ha skrivit. Enligt testamentet ska pappas flickvän (som inte är min mamma) ärva hälften av hans egendom och jag den andra hälften. Det hela verkar mycket konstigt, de träffades för en kort tid sedan och min pappa har demens sedan ett par år tillbaka. Jag tror att min pappas flickvän har lurat honom att skriva testamentet. Vad kan jag göra, kan jag överklaga testamentet? /Thomas

Kvinna som ska skriva ett testamente


Svar

Hej Thomas. När man talar om testamenten använder man sig inte av termen överklaga. Det är, ur juridisk synvinkel, inte möjligt för dig att överklaga testamentet.

Emellertid har du möjlighet att klandra testamentet. Att klandra ett testamente innebär att du väcker talan vid tingsrätten och begär att testamentet ska förklaras vara ogiltigt av domstolen, i vart fall vad avser den del av testamentet där din pappa ger bort hälften av sin kvarlåtenskap till sin flickvän.

Utifrån dina uppgifter skulle du kunna åberopa två grunder för din klandertalan – dels att din pappa var psykiskt sjuk när han upprättade testamentet, dels att han lurats av hans flickvän att upprätta testamentet.

Det är även ett tips att du kontrollerar så att testamentet verkligen uppfyller de formkrav som gäller för ett testamente. Är testamentet t ex inte bevittnat eller hans flickvän utgör ett av testamentsvittnena kan du åberopa även bristande formkrav som grund för din talan. Denna grund är dessutom betydligt enklare att få framgång med inför domstolen då du inte behöver bevisa att din pappa vara psykiskt sjuk eller att han blivit lurad av sin flickvän vilket kan vara betydligt mer komplicerat.

Tänk på att du inte ska godkänna testamentet. Godkänner du testamentet har du inte möjlighet att därefter väcka talan om klander av testamentet.

Glöm inte heller att beakta den s k “klanderfristen”. Denna innebär att du måste väcka talan om klander senast inom sex månader från det att du delgavs en kopia av testamentet.

Att väcka talan om klander av ett testamente inför domstol är en relativt komplicerad uppgift. Det är därför ett råd att du anlitar en advokat eller annan jurist att föra din talan i ärendet.

Reglerna avseende klander av testamente hittar du i 13 och 14 kap ärvdabalken.

Med vänlig hälsning / Juridex.se

Vill du ha hjälp med att skriva ditt testamente?

Ska du skriva ett testamente och vill vara säker på att det blir korrekt utformat kan en av våra familjerättsjurister upprätta ditt testamente. Detta dessutom till ett fast pris om endast 995 kr! Skickar du ett meddelande via kontaktformuläret här nedanför blir du kontaktad av en av våra familjejurister redan inom en eller ett par timmar.
Ditt namn*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Varukorg

Mikrojuridik
Banner för hjälp med att skriva testamente

Artiklar om arv och testamente

 • Jämkning av testamente

  Jämkning av testamente

  Jämkning av testamente är något som kan bli aktuellt när ett testamente inkräktar på en bröstarvinges rätt till laglott. Jämkning …
 • Särskild förvaltning i testamente

  Särskild förvaltning i testamente

  Särskild förvaltning i testamenten för att reglera arv till omyndiga barn var något som tidigare var relativt ovanligt. Anledningen till …
 • Formkrav för giltigt testamente

  Formkrav för giltigt testamente

  Reglerna avseende testamente finns i ärvdabalken. Enligt ärvdabalkens regler måste ett testamente vara utformat på ett visst sätt för att …
 • Klander av testamente

  Klander av testamente

  Klander av testamente innebär att en arvinge väcker talan vid domstol och yrkar att ett testamente ska förklaras ogiltigt. Yrkandet …
 • Lilla prisbasbeloppsregeln

  Lilla prisbasbeloppsregeln

  Lilla prisbasbeloppsregeln är en skyddsregel som innebär att en efterlevande sambo vid fördelningen av samboegendom alltid har rätt till ett …

Frågor & Svar om arv och testamente