Är det möjligt att skriva en framtidsfullmakt som är ställd till innehavaren?

Hej, är det möjligt att skriva en framtidsfullmakt som är ställd till innehavaren, t ex som ett innehavarskuldebrev? Det vill säga den som har framtidsfullmakten i sin hand är den person som har rätt att företräda mig.

Ett äldre par som ska ladda ner en mall för att skriva en framtidsfullmakt

Jag tänkte skriva en framtidsfullmakt ställd till innehavaren och lägga i min byrå och berätta för mina barn så kan det av mina barn som har tid att hjälpa mig om jag blir sjuk hämta fullmakten.

Bästa hälsningar, Gösta

Svar

Hej Gösta.

Enligt 5 § lag (2017:310) om framtidsfullmakter ska det av en framtidsfullmakt bl a framgå vem eller vilka som är fullmaktshavare. Detta innebär att det i framtidsfullmakten klart måste finnas angivet vem som är fullmaktshavare och därmed har rätt att företräda fullmaktsgivaren.

Är detta krav inte uppfyllt är framtidsfullmakten ogiltig. Detta krav innebär att det i en framtidsfullmakt inte är möjligt att ange framtidsfullmakten ska vara ställd till innehavaren eller liknande.

Om du önskar att alla barnen ska kunna företräda dig kan du ange detta i framtidsfullmakten. Du kan även upprätta en särskild framtidsfullmakt för vart och ett av barnen. Det är t o m möjligt för dig att ”dela upp” barnens möjligheter att företräda dig så att t ex ett barn kan företräda dig i ekonomiska angelägenheter, ett annat barn gentemot en viss myndighet osv.

Behöver du en mall för att skriva din framtidsfullmakt kan vi rekommendera följande mall:

mall framtidsfullmakt
Med hjälp av denna dokumentmall skapar du snabbt och enkelt en gällande framtidsfullmakt

Lycka till!

Juridex.se

Varukorg

Sök efter det juridiska dokument som du behöver

Frågor & Svar angående framtidsfullmakter

Artiklar om framtidsfullmakter

  • Förvaring av framtidsfullmakt

    Förvaring av framtidsfullmakt

    En framtidsfullmakt är endast gällande i original. Är originalfullmakten försvunnen räcker det inte att visa upp en kopia av framtidsfullmakten, en sådan är inte gällande. Det är därför viktigt att man förvarar framtidsfullmakten på ett betryggande sätt så att den finns tillgänglig den dag som den börjar att gälla. Hur …Läs mer »
  • Framtidsfullmakt – Allt du behöver veta

    Framtidsfullmakt – Allt du behöver veta

    En framtidsfullmakt är en fullmakt som en person (fullmaktsgivaren) i förtid ger åt en annan person (fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten …Läs mer »