Är det möjligt att skriva en framtidsfullmakt som är ställd till innehavaren?