Kunskapsbanken

Distans- och hemförsäljningslag (2005:59)

Distans- och hemförsäljningslag (2005:59)

Distans- och hemförsäljningslagen är en konsumentskyddslag som är tillämplig på bl a telefonförsäljning av försäkring och erbjudanden över Internet om kredit- eller kontotjänster. De primära reglerna i lagen behandlar näringsidkarens informationsskyldighet och...

Äktenskapshinder

Äktenskapshinder

Med äktenskapshinder avses regler som innebär att två personer inte har rätt att ingå äktenskap med varandra. Anledningen till att det finns äktenskapshinder är att det från samhällets synpunkt finns omständigheter som innebär att äktenskap inte är lämpligt. T ex...

Varukorg