Kunskapsbanken

Vilken uppsägningstid gäller vid provanställning?

Vilken uppsägningstid gäller vid provanställning?

Vid en provanställning gäller inte de vanliga uppsägningstiderna enligt LAS (lag om anställningsskydd). Istället gäller att en arbetsgivare som vill avbryta provanställningen skall underrätta arbetstagaren om detta 14 dagar innan anställningen avslutas. Är...

Skillnaden mellan att vara sambo och att vara gift

Skillnaden mellan att vara sambo och att vara gift

Förhållandena mellan sambor regleras i sambolagen medan förhållandena mellan makar regleras i äktenskapsbalken. Båda lagarna syftar till att skydda den svagare parten den dag som samboförhållandet respektiva äktenskapet upphör men även om det finns många likheter...

Distans- och hemförsäljningslag (2005:59)

Distans- och hemförsäljningslag (2005:59)

Distans- och hemförsäljningslagen är en konsumentskyddslag som är tillämplig på bl a telefonförsäljning av försäkring och erbjudanden över Internet om kredit- eller kontotjänster. De primära reglerna i lagen behandlar näringsidkarens informationsskyldighet och...

Äktenskapshinder

Äktenskapshinder

Med äktenskapshinder avses regler som innebär att två personer inte har rätt att ingå äktenskap med varandra. Anledningen till att det finns äktenskapshinder är att det från samhällets synpunkt finns omständigheter som innebär att äktenskap inte är lämpligt. T ex...

Varukorg