Vi gör vardagsjuridiken lite enklare

dokumentmallar

Dokument online

Senast publicerade artiklarna

Arvslott och laglott

Arvslott och laglott

Arvslott och laglott är två grundläggande begrepp inom arvsrätten och de har framförallt betydelse när det finns ett testamente. Har en avliden person upprättat ett testamente innehåller ärvdabalken regler vilka skyddar bröstarvingarnas rätt till arv. Reglerna om arvslott och laglott utgör en del av detta regelverk.

läs mer
Den legala arvsordningen och de olika arvsklasserna

Den legala arvsordningen och de olika arvsklasserna

När en person avlidit och det inte finns något testamente ska arvet enligt huvudregeln fördelas enligt den legala arvsordningen. Med den legala arvsordningen avses den arvsordning som följer av lag. Detta innebär att arvet ska fördelas enligt reglerna i ärvdabalken.

läs mer
Vårdnad om barn – Allt du behöver veta

Vårdnad om barn – Allt du behöver veta

Vårdnad är ett juridiskt begrepp som innebär att en person är juridiskt ansvarig för ett barn. Den eller de personer som har vårdnaden om ett barn benämns vårdnadshavare. Att man är vårdnadshavare och därmed har det juridiska ansvaret innebär bl a att man är ansvarig för och har beslutsrätten avseende barnets personliga förhållanden. Man är dessutom skyldig att se till att barnets behov blir tillgodosedda, att barnet får den tillsyn m m som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter.

läs mer
Hur gör jag för att överklaga ett testamente?

Hur gör jag för att överklaga ett testamente?

Min pappa gick bort för ett par månader sedan. Förra veckan fick jag ett brev med en kopia av ett testamente som min pappa ska ha skrivit. Enligt testamentet ska pappas flickvän (som inte är min mamma) ärva hälften av hans egendom och jag den andra hälften. Det hela verkar mycket konstigt, de träffades för en kort tid sedan och min pappa har demens sedan ett par år tillbaka. Jag tror att min pappas flickvän har lurat honom att skriva testamentet. Vad kan jag göra, kan jag överklaga testamentet? /Thomas

läs mer
Gåvolagen

Gåvolagen

Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva t.o.m. SFS 2016:45 SFS nr: 1936:83 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2 Utfärdad: 1936-03-27 Ändrad: t.o.m. SFS 2016:45 Övrig text: SFS 1989:844 ikrafttr.- och överg.best. till 1989:838. Lag (1994:1013) träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet) 1 § Utfästelse om gåva av lös egendom varom […]

läs mer