Vi gör vardagsjuridiken lite enklare

dokumentmallar

Dokument online

Senast publicerade artiklarna

Klander av testamente

Klander av testamente

Klander av testamente innebär att en arvinge väcker talan vid domstol och yrkar att ett testamente ska förklaras ogiltigt. Yrkandet om ogiltighet kan avse såväl testamentet i sin helhet som endast vissa delar av testamentet. Reglerna kring klander av testamente...

läs mer
Ansöka om skilsmässa – Så här gör du

Ansöka om skilsmässa – Så här gör du

Ur juridisk synvinkel är det inte särskilt komplicerat att ansöka om skilsmässa. Reglerna i äktenskapsbalken avseende skilsmässa är relativt enkla att förstå även för en person som inte är jurist. De flesta av oss kan därför själva skriva och lämna in en...

läs mer
Lag som sambors genemensamma hem (Sambolagen)

Lag som sambors genemensamma hem (Sambolagen)

Lag (1987:232) om sambors gemensamma hem t.o.m. SFS 1996:261 SFS nr: 1987:232 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2 Utfärdad: 1987-05-14 Ändrad: t.o.m. SFS 1996:261 Upphävd: 2003-07-01 Författningen har upphävts genom: SFS 2003:376 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet) Inledande bestämmelser 1 § Denna lag gäller sambors gemensamma bostad och bohag. Vad som föreskrivs i denna lag om sambor […]

läs mer
Ärvdabalken

Ärvdabalken

  Ärvdabalk (1958:637) t.o.m. SFS 2017:312 SFS nr: 1958:637 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2 Utfärdad: 1958-12-12 Omtryck: SFS 1981:359 Ändrad: t.o.m. SFS 2017:312 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet) Innehåll: 1 kap. Om rätt att taga arv 2 kap. Om skyldemans arvsrätt 3 kap. Om makes arvsrätt; så ock om rätt för den först avlidne makens arvingar […]

läs mer
Äktenskapsbalken

Äktenskapsbalken

Äktenskapsbalk (1987:230) t.o.m. SFS 2016:245 SFS nr: 1987:230 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2 Utfärdad: 1987-05-14 Ändrad: t.o.m. SFS 2016:245 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet) Innehåll: 1 kap. Äktenskap 2 kap. Äktenskapshinder 3 kap. Prövning av äktenskapshinder 4 kap. Vigsel 5 kap. Äktenskapsskillnad 6 kap. Underhåll 7 kap. Makars egendom 8 kap. Gåvor mellan makar 9 kap. […]

läs mer
Formkrav för giltigt testamente

Formkrav för giltigt testamente

Reglerna avseende testamente finns i ärvdabalken. Enligt ärvdabalkens regler måste ett testamente vara utformat på ett visst sätt för att vara giltigt – det är ett s k formalavtal. Är inte testamentet utformat på detta sätt kan det klandras och förklaras ogiltigt av...

läs mer