Med äktenskapshinder avses regler som innebär att två personer inte har rätt att ingå äktenskap med varandra. Anledningen till att det finns äktenskapshinder är att det från samhällets synpunkt finns omständigheter som innebär att äktenskap inte är lämpligt. T ex...

läs mer