Vad kostar det att skriva ett testamente, ett äktenskapsförord eller annat familjerättsligt dokument?

En vanlig fråga är vad det kostar att skriva ett äktenskapsförord, ett testamente, ett samboavtal eller något annat familjerättsliga dokument. Denna fråga är i det närmaste omöjlig att besvara då det är helt beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Det är ungefär som att fråga vad det kostar att reparera en bil där svaret självfallet är beroende på bland annat vad på bilen det är som ska repareras, hur det ska repareras och vem som ska utföra reparationen.

Skriv testamente med hjälp av dokumentmall

jurister som skriver äktenskapsförord

Även om det inte är möjligt att besvara frågan med ens någorlunda exakthet finns det numera ett antal olika alternativ när man ska skriva ett avtal eller annat juridiskt dokument. För inte så många år sedan var den som önskade skriva t ex ett äktenskapsförord hänvisad till en advokat eller annan jurist på den ort där man var bosatt. Det enda alternativet var i princip att bege sig till det lokala biblioteket och låna ett exemplar av Norstedts Formulärbok som innehöll mallar jämte instruktioner för hur man skrev olika avtal och andra juridiska dokument.

Sedan Internet blivit en del av vår vardag har utbudet av och tillgången till juridiska tjänster och produkter ökat markant. Via Internet är det idag möjligt att anlita advokater och andra jurister även om de rent geografiskt inte är verksamma på den ort där man själv är bosatt. Därutöver finns det webbplatser vilka säljer professionellt utformade dokumentmallar inom juridik till rimliga priser. Ett ytterligare alternativ är att använda sig av de olika online-tjänster där man själv kan skapa olika juridiska dokument genom att svara på ett antal frågor online. Därefter skapas dokumentet helt automatiskt eller med hjälp av en jurist.

par som har skrivit ett äktenskapsförord hos en jurist

Här följer en kort redogörelse för de olika alternativen och kostnaden för vart och ett av dessa om man önskar upprätta någon form av familjerättsligt dokument.

Dokumentmallar (100-500 kronor)

dokumentmall

Det är inte något större problem att finna gratis dokumentmallar på Internet för de flesta typer av juridiska dokument. Att använda sig av dessa dokumentmallar är emellertid något som du bör undvika. I vart fall om du inte är jurist och kompetent nog att avgöra om dokumentmallen är korrekt utformad ur rättslig synvinkel, d v s om dokumentet som du upprättar och undertecknar håller för en rättslig prövning.

Det stora flertalet av de dokumentmallar som är möjliga att ladda ner utan kostnad är klart undermåligt utformade och ibland även direkt felaktigt utformade. Detta innebär att du riskerar att skapa ett juridiskt dokument som inte håller rent juridiskt alternativt att dokumentet får en helt annan innebörd än vad du avser. Detta är en risk som du inte bör ta och något som kan visa sig vara mycket kostsamt i ett längre perspektiv.

Dokumentmallar är egentligen inte något dåligt i sig. De flesta advokater och andra jurister använder sig av olika typer av mallar eller förlagor när de upprättar avtal och andra juridiska dokument. Emellertid kräver dokumentmallar att du har juridiska förkunskaper och en förmåga att göra en rättslig analys för att avgöra vilken typ av dokument som ska skapas och vilket innehåll som dokumentet ska ha.

tomt rum efter en skilsmässa utan äktenskapsförord

Dokumentmallen är endast ett hjälpmedel för att underlätta och påskynda arbetet när du gjort den rättsliga analysen. En dokumentmall kan självfallet inte heller ersätta juridisk rådgivning av en advokat. Inte ens nästan. Har du inte juridiska förkunskaper eller är det minsta osäker på vilken typ av dokument som du ska upprätta eller hur det ska utformas bör du inte använda dig av en dokumentmall.

Väljer du att använda dig av en dokumentmall finns det etablerade webbplatser vilka säljer professionellt utformade dokumentmallar. Dessa dokumentmallar håller en mycket högre kvalitet än de gratis mallar som du kan finna runtom på Internet. Många av de professionellt utformade dokumentmallarna innehåller dessutom någon form av instruktion eller handledning med råd och instruktioner om hur du ska fylla i dokumentmallen och vad du i övrigt bör tänka på.

Kostnaden för dessa dokumentmallar beror på vilken typ av juridiskt dokument som det är fråga om men generellt kostar familjerättsliga mallar för dokument som t ex testamenten och äktenskapsförord betydligt mindre än vad mallar för affärsjuridiska dokument gör. En professionellt utformad dokumentmall avseende familjerättsliga dokument kostar mellan 99 kronor och 499 kronor beroende på leverantör och typ av juridiskt dokument. Mer avancerade affärsjuridiska dokumentmallar kostar från 300 kronor och uppåt.

Juridiska onlinetjänster (500-3 000 kronor)

Juridiska onlinetjänster

Även om denna typ av tjänster börjar få några år på nacken är s k juridiska onlinetjänster en relativt ny företeelse på den svenska marknaden. De flesta av dessa fungerar på så sätt att du besvarar ett antal frågor online varefter ett juridiskt dokument baserat på dina svar skapas och skickas till dig per e-post. Vissa av tjänsterna skapar dokumentet helt automatiskt utan någon som helst mänsklig inblandning. Andra tjänster innebär att det är en jurist som med utgångspunkt i dina svar skapar ett juridiskt dokument.

De tjänster där dokumentet skapas helt automatiskt levererar oftast dokumentet omedelbart efter att du besvarat frågorna och erlagt betalning. När en jurist är involverad sker leverans oftast efter ett par dagar även om det finns tjänster som levererar dokumentet så snabbt som inom 24 timmar från det att du besvarade frågorna och gjorde din beställning.

Rent generellt är denna typ av tjänster intressanta och sannolikt något som hör framtiden till. Detta gäller framförallt familjerättsliga dokument som t ex ansökan om äktenskapsskillnad, testamente, gåvobrev, äktenskapsförord m fl. Kostnaden för denna typ av tjänster varierar men ligger på mellan 500 kronor och 3 000 kronor beroende på vilken tjänst och vilket dokument som du ska upprätta. Dyrare än dokumentmallar men oftast betydligt billigare än advokat eller annan jurist.

Advokater och andra jurister (3 000 kronor – )

Advokat Äktenskapsförord

Att vända sig till en advokat för att skriva ett juridiskt dokument har varit det traditionella sättet när man har behov av juridiskt biträde för att upprätta olika juridiska dokument. Som framgått av ovan är utbudet idag betydligt större och mer varierande. Även om det idag finns ett antal andra alternativ till att anlita advokat är det inte någon tvekan om att anlita en advokat i de flesta fall är den mest kompetenta lösningen.

jurister som upprättar äktenskapsförord

Alternativen till att anlita en advokat, som t ex dokumentmallar och juridiska onlinetjänster, existerar inte för att de erbjuder en högre juridisk kompetens än vad en advokat gör. Dessa tjänster existerar för att de erbjuder lösning som är billigare än en advokat men som i många fall även är en fullt tillräcklig lösning.

Kostnaden för att upprätta ett juridiskt dokument hos en advokat kan variera kraftigt. Utgångspunkten är att du betalar för framförallt den tid som advokaten lägger ner på ärendet men även ärendets svårighetsgrad i sig, d v s ett enklare testamente blir billigare än ett mer komplext testamente även om advokaten lägger ner lika mycket tid på att upprätta de två olika testamenten. Vidare varierar kostnaden mellan landsbygd och storstad där det i praktiken ofta är dyrare att anlita en advokat i storstaden jämfört med en advokat på landsbygden.

Den stora fördelen med att anlita en advokat är att du får en fristående rättslig analys av din situation. Du berättar för advokaten om din faktiska situation och vad du vill uppnå. Därefter går advokaten igenom ditt ärende och förklarar vilka lösningar som står till buds och ger dig råd om vilken lösning som är bäst för din del. Det är inte ovanligt att en privatperson tror sig ha behov av t ex ett samboavtal för uppnå en viss lösning men advokaten istället råder personen att upprätta ett testamente då det är den bästa lösningen i just den situationen.

Kostnaden för ett enklare testamente eller äktenskapsförord hos en advokat kan uppskattas till mellan 3 000 och 5 000 kronor, i vart fall om man undviker de mer etablerade advokatbyråerna i storstäderna. Är det fråga om ett mer komplext testamente eller annat komplext familjerättsligt dokument blir kostnaden snabbt mycket högre. Begär därför alltid fast pris eller i vart fall en uppskattning om vad det kommer att kosta i samband med att du tar kontakt med en advokat.

Här kan du läsa mer om vad du bör tänka på när du anlitar en advokat: 5 punkter att tänka på när du ska anlita en advokat

Advokat eller annan jurist?

Att vända sig till en jurist som inte är advokat förekommer framförallt inom det familjerättsliga området och vid upprättandet av familjerättsliga dokument. Anledningen till att man väljer en jurist som inte är advokat är ofta att det blir något billigare jämfört med att anlita en advokat eller att man rekommenderats av sin bank eller liknande att kontakta en viss jurist eller juristbyrå. T ex har en av de större bankerna ett samarbete med en rikstäckande juristbyrå vilken tidigare utgjorde en del av banken. Det måste dock poängteras att det finns mycket skickliga jurister som av olika skäl har valt att inte bli advokater.

Vad avser skillnaden mellan advokater och jurist kommer detta inte behandlas ytterligare i denna artikel. Men det finns generellt avgörande skillnader mellan den som är advokat och den som “endast” är jurist. Titeln advokat är skyddad och för att kalla sig advokat måste man vara medlem i Advokatsamfundet. För att kunna bli medlem i Advokatsamfundet måste man bl a ha en jur kand-examen, ha arbetat med juridiskt arbete i minst 3 år, klara av en advokatexamen och därutöver i övrigt vara lämpad att vara advokat.

Om skillnaden mellan advokater och andra jurister kan du läsa mer om i följande artikel: Skillnaden mellan en jurist och en advokat

Varukorg

Andra artiklar om juridiskt biträde

 • Timkostnadsnormen – Det lägsta timpriset för en advokat

  Timkostnadsnormen – Det lägsta timpriset för en advokat

  När en advokat utses till offentligt biträde eller målsägandebiträde i brottmål eller som juridiskt biträde i migrationsärenden får advokaten ersättning för sitt arbete från staten enligt särskilda regler vilka är baserade på den s k “timkostnadsnormen”. Timkostnadsnormen utgör den ersättning per timme som advokaten har rätt till vid denna typ …Läs mer »
 • Vad är det för skillnad mellan en advokat och en jurist?

  Vad är det för skillnad mellan en advokat och en jurist?

  Söker du för första gången efter någon som kan hjälpa dig i ett juridiskt ärende kommer du sannolikt att fråga dig vad det är för skillnad mellan en advokat och en jurist. Det gäller framförallt om du söker juridiskt biträde via Internet. Gör du en sökning på t ex ”familjerätt”, …Läs mer »
 • Skriva testamente – Skriva själv, dokumentmall, onlinetjänst eller anlita en advokat?

  Skriva testamente – Skriva själv, dokumentmall, onlinetjänst eller anlita en advokat?

  De flesta av oss borde överväga att skriva ett testamente. Så även du. Det innebär inte att du i slutändan måste skriva ett testamente men du bör i vart fall fundera över vad du vill ska ske med din kvarlåtenskap den dag som du lämnar jordelivet. Skriver du inte ett …Läs mer »
 • 6 tips om var du kan få gratis juridisk rådgivning

  6 tips om var du kan få gratis juridisk rådgivning

  En av vanligaste frågorna som vi erhåller här på Juridex är var man kan finna gratis juridisk rådgivning. Det kan röra sig om allt från att få svar på frågor rörande hur man skriver t ex ett testamente eller ett äktenskapsförord till att få hjälp i en tvist inför domstol. …Läs mer »
 • 5 punkter att tänka på när du ska anlita advokat

  5 punkter att tänka på när du ska anlita advokat

  De flesta privatpersoner anlitar advokat vid endast eller kanske ett par tillfällen under sin livstid. För den som driver en näringsverksamhet är det ofta mer vanligt förekommande. Detta gäller framförallt om det är fråga om en större näringsverksamhet där kontakter med advokater och andra jurister vanligtvis är något som ingår …Läs mer »

Andra artiklar om arv och testamente

 • Skriva testamente – Så här gör du

  Skriva testamente – Så här gör du

  Ska du skriva ett testamente och funderar du själv på att fatta pennan? Eller kanske ska du hjälpa en bekant att skriva sitt testamente? Då kan denna artikel vara till hjälp. Vi kommer att, punkt för punkt, gå igenom de olika delarna av ett testamente och vad du bör tänka …Läs mer »
 • Person som ska ärva har flyttat till ny adress – Behöver jag ändra i testamentet?

  Person som ska ärva har flyttat till ny adress – Behöver jag ändra i testamentet?

  Hej! För en tid sedan köpte jag en mall för testamente från er och upprättade ett testamente. I testamentet testamenterade jag min fastighet till en släkting och jag skrev hennes namn, personnummer och adress. Nu har hon flyttat till en ny adress. Måste jag ändra i testamentet? Kan jag gå …Läs mer »
 • Testamente och enskild egendom

  Testamente och enskild egendom

  De flesta av oss borde överväga att skriva ett testamente där vi anger att vår kvarlåtenskap ska ärvas av våra arvingar som enskild egendom. Att arvingarna ärver egendomen som enskild egendom innebär att denna inte kommer att ingå i en bodelning om arvingen skiljer sig eller avlider. Genom att skriva …Läs mer »
 • Testamentet är förfalskat – Vad kan jag göra?

  Testamentet är förfalskat – Vad kan jag göra?

  Jag är övertygad om att min mammas testamente är förfalskat och behöver veta vad jag ska göra. Min mamma gick bort i slutet av sommaren. Därefter har det varit totalt kaos. Bara några veckor efter det att hon gått bort fick vi besked om att det fanns ett testamente i …Läs mer »
 • Testamentet är inte bevittnat – Är det giltigt?

  Testamentet är inte bevittnat – Är det giltigt?

  Min morbror avled mycket hastigt. När man skulle gå igenom hans lägenhet hittade man ett testamente där han gav bort allt sitt arv två av hans syskonbarn. Nu har det uppstått en diskussion om vad som gäller då en annan släkting påstår att testamentet är ogiltigt eftersom det inte är …Läs mer »
Mallar för äktenskapsförord

Andra artiklar om äktenskapsförord

 • 6 skäl till att ditt äktenskapsförord är ogiltigt

  6 skäl till att ditt äktenskapsförord är ogiltigt

  En stor andel av de äktenskapsförord som skickas till oss för granskning är felaktiga. I de flesta fall är det makarna som själva har skrivit sitt äktenskapsförord. Detta i tron att äktenskapsförord är ett “enkelt” juridiskt dokument vilket vem som helst kan upprätta. Det är inte heller ovanligt att makarna …Läs mer »
 • Checklista för äktenskapsförord

  Checklista för äktenskapsförord

  De flesta advokater och andra jurister använder sig av mallar och olika typer av checklistor när de ska upprätta juridiska dokument. Detta gäller oavsett om de ska upprätta till exempel ett testamente, ett samboavtal eller ett äktenskapsförord. En mall såväl underlättar som påskyndar arbetet. En checklista säkerställer att man inte …Läs mer »
 • Skydda ditt företag genom att skriva ett äktenskapsförord

  Skydda ditt företag genom att skriva ett äktenskapsförord

  Driver du företag och gifter dig blir företaget giftorättsgods och ingår i en bodelning. I denna artikel får du veta hur du gör företaget till enskild egendom genom äktenskapsförordLäs mer »
 • Mallar för äktenskapsförord

  Mallar för äktenskapsförord

  När man ska skriva ett äktenskapsförord kan det ofta vara en god idé att använda sig av en dokumentmall. En väl utformad mall såväl förenklar som påskyndar arbetet med att skriva ett äktenskapsförord. Dokumentmallar är dessutom något som används av de flesta advokater och andra jurister som i sitt dagliga …Läs mer »
 • Äktenskapsförord vid dödsfall – Vad gäller när en make avlider?

  Äktenskapsförord vid dödsfall – Vad gäller när en make avlider?

  VI förklarar vad som gäller när en av makarna i ett äktenskaps avlider och makarna har skrivit ett äktenskapsförord. Genom ett par enkla exempel får du snabbt en god överblick över de praktiska följderna av ett äktenskapsförord i samband med att en av makarna avlider.Läs mer »

Sök efter det juridiska dokument som du behöver