Vår mamma har testamenterat bort sitt arv till sin nye man. Vad kan vi göra?

Behöver du prata med en jurist? Just nu erbjuder vi 10 minuters fri rådgivning via vår chatt.

Fråga:

När min mamma dog visade det sig att hon skrivit ett testamente och i testamentet hade hon skrivit att allt hon ägde skulle ärvas av sin nye man som inte är min pappa. Jag och min bror skulle därför inte ärva någonting överhuvudtaget efter vår mamma. Detta verkar vara hur konstigt som helst då vi läst att barn alltid har rätt till arv från sina föräldrar. Vad kan vi göra? Hälsningar Lena

Kvinna som ska skriva ett testamente

Svar:

Hej Lena.

Du har rätt i att bröstarvingar i princip alltid har rätt till arv när en förälder avlider. En förälder kan inskränka ett barns rätt till arv men aldrig helt utesluta ett barn från arv. En bröstarvinge har alltid rätt till sin s k laglott . Laglotten är hälften av det arv, den s k arvslotten som bröstarvingen skulle ha fått om det inte fanns något testamente.

I ert fall är utgångspunkten att du och din bror skulle ha fått hälften vardera av arvet efter din mamma. Din mamma har möjlighet att skriva ett testamente och i detta begränsa ditt och din brors arv efter henne, men hon kan endast testamentera bort hälften av sin egendom. Den andra hälften utgör din och din brors laglotter vilka hon inte har möjlighet att testamentera bort till sin nye make. Du och din bror har således rätt till vardera 25 procent (hälften av 50 procent) av din mammas kvarlåtenskap och hennes nye man har rätt till 50 procent.

Emellertid måste du och din bror begära jämkning av testamentet för att ni ska kunna få ut era laglotter. Begär ni inte jämkning av testamentet har er mammas nya man rätt till all egendom efter er mamma. Tänk på att en begäran om jämkning måste framställas inom sex månader från det att ni tagit del av testamentet. Missar ni denna tidsfrist har ni inte längre möjlighet att begära jämkning av testamentet.

Med vänlig hälsning / Juridex.se