Behöver du anlita en jurist? Ring till oss på 08-525 180 60.

Kan en fullmaktshavare vara vittne till en framtidsfullmakt?

Fråga:

Hej, jag ska skriva en framtidsfullmakt och är lite osäker på vem som ska bevittna fullmakten. Jag har inte så många personer att välja mellan och undrar därför a) om fullmakten måste vara bevittnad och b) om fullmakten måste vara bevittnad – kan den person som jag ska ge fullmakten till även vara ett av vittnena? /Lennart

Ett äldre par som ska skriva en framtidsfullmakt


Svar

Hej Lennart!

En framtidsfullmakt måste vara bevittnad för att vara gällande och den person som ska vara fullmaktshavare kan inte vara vittne till framtidsfullmakten.

Kraven på framtidsfullmakter är i princip desamma som vid testamente. Enligt 4 § i lag om framtidsfullmakter måste en framtidsfullmakt vara skriftlig och som fullmaktsgivare måste du i två vittnens samtidiga närvaro skriva under fullmaktshandlingen eller intyga att du tidigare har skrivit under handlingen.

Kraven på de som bevittnar en framtidsfullmakt är i princip desamma som gäller vid bevittning av testamente. Det är t o m som så att lag (2017:310) om framtidsfullmakter hänvisar till ärvdabalkens regler och dess 10 kap 2 och 4 §§ vad avser kraven på testamentstvittnena. Vad avser fullmaktshavarens möjlighet att vara vittne framgår detta uttryckligen av 4 § 3 st lag om framtidsfullmakter att en fullmaktshavare inte får vara vittne.

Vi hoppas att vi besvarat dina frågor. Tveka inte att återkomma för det fall att du har ytterligare frågor eller funderingar.

Med vänlig hälsning / Juridex.se

Vill du ha hjälp med att skriva din framtidsfullmakt?

Ska du skriva en framtidsfullmakt och vill vara säker på att den blir korrekt utformad kan en av våra jurister upprätta din framtidsfullmakt. Detta dessutom till ett fast pris om endast 995 kr! Skickar du ett meddelande via kontaktformuläret här nedanför blir du kontaktad av en av våra familjejurister redan inom en eller ett par timmar.
Ditt namn*

Person som chattar med en jurist

Behöver du hjälp med juridiken?

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med juridiken. Du kan ringa till oss på 08-525 180 60, skicka ett mejl till info@juridex.se eller använda dig av kontaktfältet här nedanför.

Mikrojuridik
Banner för hjälp av skriva framtidsfullmakt

Artiklar om framtidsfullmakter

Frågor & Svar om framtidsfullmakter