Kan en fullmaktshavare vara vittne till en framtidsfullmakt?

Hej, jag ska skriva en framtidsfullmakt och är lite osäker på vem som ska bevittna fullmakten. Jag har inte så många personer att välja mellan och undrar därför a) om fullmakten måste vara bevittnad och b) om fullmakten måste vara bevittnad – kan den person som jag ska ge fullmakten till även kan vara ett av vittnena? /Lennart

Ett äldre par som ska ladda ner en mall för att skriva en framtidsfullmakt

Svar

Hej Lennart!

En framtidsfullmakt måste vara bevittnad för att vara gällande och den person som ska vara fullmaktshavare kan inte vara vittne till framtidsfullmakten.

Kraven på framtidsfullmakter är i princip desamma som vid testamente. Enligt 4 § i lag om framtidsfullmakter måste en framtidsfullmakt vara skriftlig och som fullmaktsgivare måste du i två vittnens samtidiga närvaro skriva under fullmaktshandlingen eller intyga att du tidigare har skrivit under handlingen.

Kraven på de som bevittnar en framtidsfullmakt är i princip desamma som gäller vid bevittning av testamente. Det är t o m som så att lag (2017:310) om framtidsfullmakter hänvisar till ärvdabalkens regler och dess 10 kap 2 och 4 §§ vad avser kraven på testamentstvittnena. Vad avser fullmaktshavarens möjlighet att vara vittne framgår detta uttryckligen av 4 § 3 st lag om framtidsfullmakter att en fullmaktshavare inte får vara vittne.

Är du osäker på vilka regler som gäller för framtidsfullmakter eller hur du ska utforma framtidsfullmakten kan vi rekommendera följande dokumentmall för framtidsfullmakt:

Dokumentmall för framtidsfullmakt
Med hjälp av denna dokumentmall kan du snabbt och enkelt själv skapa en korrekt utformad framtidsfullmakt.

Med hjälp av denna mall skriver du snabbt och enkelt en gällande framtidsfullmakt som i alla delar uppfyller de krav som framgår av lag (2017:310) om framtidsfullmakter.

Vi hoppas att vi besvarat dina frågor. Tveka inte att återkomma för det fall att du har ytterligare frågor eller funderingar.

Med vänlig hälsning

Juridex.se

Varukorg

Sök efter det juridiska dokument som du behöver

Frågor & Svar angående framtidsfullmakter

Artiklar om framtidsfullmakter

  • Förvaring av framtidsfullmakt

    Förvaring av framtidsfullmakt

    En framtidsfullmakt är endast gällande i original. Är originalfullmakten försvunnen räcker det inte att visa upp en kopia av framtidsfullmakten, en sådan är inte gällande. Det är därför viktigt att man förvarar framtidsfullmakten på ett betryggande sätt så att den finns tillgänglig den dag som den börjar att gälla. Hur …Läs mer »
  • Framtidsfullmakt – Allt du behöver veta

    Framtidsfullmakt – Allt du behöver veta

    En framtidsfullmakt är en fullmakt som en person (fullmaktsgivaren) i förtid ger åt en annan person (fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten …Läs mer »