Skriva äktenskapsförord efter det att man gift sig – är det möjligt?

Behöver du prata med en jurist? Just nu erbjuder vi 10 minuters fri rådgivning via vår chatt.

En fråga som dyker upp med jämna mellanrum är om det är möjligt att skriva ett äktenskapsförord i efterhand, d v s efter det att makarna gift sig? Det snabba svaret är att det är fullt möjligt. Det är dessutom inte någon undantagsregel utan framgår uttryckligen av Äktenskapsbalken. Är makarna ense om att under äktenskapet göra viss eller all egendom till enskild egendom finns det inte någon anledning för lagstiftningen att motsätta sig makarnas önskan.

ett par som ska skriva ett äktenskapsförord

Det är viktigt att komma ihåg att ett äktenskapsförord är giltigt först när det registrerats. Detta gäller även när ett äktenskapsförord ingås efter det makarna gift sig. Det är således inte tillräckligt att makarna är överens och makarna skriver under äktenskapsförordet. Det måste även ges in för registrering innan det blir gällande. Äktenskapsförordet ska ges in till Skatteverket som hanterar det s k “Äktenskapsregistret” och äktenskapsförordet gäller från och med den dag som det ges in till Skatteverket. I samband med ansökan måste även en ansökningsavgift om 275 kronor betalas till Skatteverket.

Varukorg

Frågor och svar om äktenskapsförord