Skriva äktenskapsförord efter det att man gift sig – är det möjligt?

En fråga som dyker upp med jämna mellanrum är om det är möjligt att skriva ett äktenskapsförord i efterhand, d v s efter det att makarna gift sig? Det snabba svaret är att det är fullt möjligt. Det är dessutom inte någon undantagsregel utan framgår uttryckligen av Äktenskapsbalken. Är makarna ense om att under äktenskapet göra viss eller all egendom till enskild egendom finns det inte någon anledning för lagstiftningen att motsätta sig makarnas önskan.

ett par som ska skriva ett äktenskapsförord


Det är viktigt att komma ihåg att ett äktenskapsförord är giltigt först när det registrerats. Detta gäller även när ett äktenskapsförord ingås efter det makarna gift sig. Det är således inte tillräckligt att makarna är överens och makarna skriver under äktenskapsförordet. Det måste även ges in för registrering innan det blir gällande. Äktenskapsförordet ska ges in till Skatteverket som hanterar det s k “Äktenskapsregistret” och äktenskapsförordet gäller från och med den dag som det ges in till Skatteverket. I samband med ansökan måste även en ansökningsavgift om 275 kronor betalas till Skatteverket.

Vill du ha hjälp med att skriva ert äktenskapsförord?

Ska ni skriva ett äktenskapsförord och vill vara säkra på att det blir korrekt utformat kan en av våra jurister upprätta ert äktenskapsförord. Detta dessutom till ett fast pris om endast 995 kr! Skickar du ett meddelande via kontaktformuläret här nedanför blir du kontaktad av en av våra familjejurister redan inom en eller ett par timmar.
Ditt namn*

Person som chattar med en jurist

Behöver du hjälp med juridiken?

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med juridiken. Du kan skicka ett mejl till oss på info@juridex.se eller använda dig av kontaktfältet här nedanför.

Mikrojuridik
Banner för hjälp att skriva äktenskapsförord

Artiklar om äktenskapsförord

Frågor & Svar om äktenskapsförord