Skriva äktenskapsförord efter det att man gift sig – är det möjligt?