Äktenskapsförord vid dödsfall – Vad gäller när en make avlider?