Behöver du anlita en jurist? Ring till oss på 08-525 180 60.

Blir min lägenhet giftorättsgods när jag gifter mig?

Fråga:

Hej, jag äger en bostadsrätt sedan 2014 och jag träffade min sambo 2018 som flyttade in till mig året efter, dvs 2019. Jag äger fortfarande själv hela lägenheten och står även själv på kontraktet och det lån som jag har sedan jag köpte lägenheten.

ett par som ska skriva ett äktenskapsförord


Vi ska nu gifta oss och vad jag har förstått blir min lägenhet giftorättsgods när vi gifter oss vilket i sin tur innebär att min sambo automatiskt får rätt till hälften av min lägenhet när vi har gift oss. Är det verkligen så? Det är jag som äger och har betalt för lägenheten och jag köpte lägenheten långt innan vi träffades. / Wilma

Svar:

Hej Wilma.

När ni gifter er är huvudregeln att all egendom som någon av er äger, var för sig eller tillsammans, blir giftorättsgods. Att egendomen blir giftorättsgods innebär att den ska ingå i den bodelning som ska göras om ni skulle skilja er eller om någon av er avlider. Utgångspunkten vid bodelningen är att det är nettovärdet på giftorättsgodset som ni ska dela på, inte egendomen i sig.

Med nettovärde avses värdet på egendomen efter avdrag för skulder som hör till egendomen.

Vad avser din bostadsrätt är det korrekt att den blir giftorättsgods i samma sekund som ni gifter er. Det i sin tur innebär att din blivande make får en latent rätt till hälften av bostadsrättens nettovärde, d v s efter avräkning för skulder.

Exempel:

Har din bostadsrätt ett marknadsvärde om 1 500 000 kronor och du har lån på bostadsrätten som uppgår till 1 000 000 kronor innebär detta att ett värde om 500 000 kronor tillförs bodelningen. Av detta värde har din blivande make rätt till hälften, d v s 250 000 kronor.

Exemplet är mycket förenklat och i praktiken ska man även ta hänsyn till bl a skatteeffekter.  Förhoppningsvis ger exemplet ändock en bra bild av hur det är nettovärdet på din bostadsrätt och inte bostadsrätten i sig som ingår i bodelningen. Så länge som du kan lösa ut din make kan du behålla din bostadsrätt.

Det finns dessutom en jämkningsregel som brukar benämnas för “giftorättstrappan”. Det är inte en absolut regel som alltid är tillämplig, en bedömning måste göras från fall till fall. Utgångspunkten enligt denna regel är att det är först efter fem år som allt giftorättsgods ingår i bodelningen. För varje år, från och med det år som två personer gifter sig, “aktiveras” en femtedel av värdet på giftorättsgodset och det är först efter fem år som allt giftorättsgods ingår i en bodelning.

Skulle ni skilja er efter två år, och schablonregeln är tillämplig, kommer endast 100 000 kronor från värdet på din bostadsrätt att ingå i bodelningen. 

Sammanfattningsvis är det korrekt att din bostadsrätt blir giftorättsgods i samma sekund som ni gifter er. Att du är ensam ägare, är den som ensam har betalt för och dessutom själv svarar för lånet som hör till bostadsrätten påverkar inte detta – bostadsrätten är likväl giftorättsgods och ska ingå i en bodelning. Att den ingår i bodelningen innebär emellertid inte att din blivande make har rätt till bostadsrätten i sig, utan endast en rätt till nettovärdet. 

Vill du inte att bostadsrätten ska bli giftorättsgods kan du enkelt lösa detta genom att du och din blivande make skriver ett äktenskapsförord där ni kommer överens om att bostadsrätten ska vara enskild egendom. Då kommer bostadsrätten inte att ingå i en bodelning.

Väljer ni att skriva ett äktenskapsförord avseende bostadsrätten är det viktigt att äktenskapsförordet utformas på rätt sätt. Skriv därför inte äktenskapsförordet på egen hand utan anlita en familjerättsjurist som upprättar ert äktenskapsförord. Då kan du vara säker på att äktenskapsförordet är giltigt och att du får behålla din bostadsrätt om ni skulle skilja er.

Med vänlig hälsning / Juridex.se

Vill du ha hjälp med att skriva ert äktenskapsförord?

Ska ni skriva ett äktenskapsförord och vill vara säkra på att det blir korrekt utformat kan en av våra jurister upprätta ert äktenskapsförord. Detta dessutom till ett fast pris om endast 995 kr! Skickar du ett meddelande via kontaktformuläret här nedanför blir du kontaktad av en av våra familjejurister redan inom en eller ett par timmar.
Ditt namn*

Person som chattar med en jurist

Behöver du hjälp med juridiken?

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med juridiken. Du kan ringa till oss på 08-525 180 60, skicka ett mejl till info@juridex.se eller använda dig av kontaktfältet här nedanför.

Mikrojuridik
Banner för hjälp att skriva äktenskapsförord

Artiklar om äktenskapsförord

Frågor & Svar om äktenskapsförord